SAWION sp. z o.o.

Samodzielny Monter

 • Umowa zlecenie
  12 000-14 000 zł brutto / mies.
 • Kontrakt B2B
  13 000-15 000 zł netto (+ VAT) / mies.
 • Gdynia, pomorskie

Monter

Umowa zlecenie, kontrakt b2b

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

SAWION Sp. z o.o., firma z branży stoczniowej zatrudni samodzielnych monterów kadłubów okrętowych oraz samodzielnych monterów rurociągów. Wynagrodzenie 45-55 zł/ na działalności gospodarczej.

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
- prefabrykacja i montaż rurociągów okrętowych;
- montaż kadłubów okrętowych.

Wymagania


- doświadczenie stoczniowe jako monter;
- czytanie rysunku okrętowego izometrycznego;
- kurs cięcia i sczepiania potwierdzony certyfikatem;
- rzetelność w podejściu do wykonywanej pracy;
- mile widziana znajomość języka polskiego;
- umiejętność organizowania pracy własnej;
- zaangażowanie i dyspozycyjność gotowość do pracy na terenie stoczni w Gdyni.

Oferujemy


- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
- legalne zatrudnienie na podstawie działalności gospodarczej (dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów do jej rejestracji);
- gwarantowaną ciągłość współpracy;
- terminowe wynagrodzenie;
- ubrania robocze;
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień np. certyfikaty spawalnicze, uprawnienia na cięcia i sczepiania;
- dla obcokrajowców nadajemy pomóc w złożenie karty pobytu bez dodatkowych opłat (tylko opłata państwowa);
- pomoc w zakwaterowaniu w Gdyni.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanego RODO informuję, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Sawion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, ul. Komandorska 29B/11, 81-232 Gdynia, nr KRS 0000744463, NIP 9581694516
  2. Z Administratorem można kontaktować się mailowo na adres sawionspzoo@gmail.com lub kierując korespondencję pod adres ul. Komandorska 29B/11, 81-232 Gdynia.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w celach podatkowych, w celach ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
  a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora np. dochodzenie roszczeń.
  5. 4.Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie podmioty działające na polecenie Administratora w tym m.in. współpracownicy Administratora, obsługa księgowa, obsługa hostingowa, informatyczna, kuriersko-pocztowa, w zakresie objętym umowami powierzenia przetwarzania i niezbędnym do realizacji konkretnej umowy. Odbiorcami danych osobowych mogą być również inne podmioty, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa np. organu państwowe
  6. Administrator w większości przypadków nie zamierza przekazywać danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator korzysta jednak z technologii podmiotów, które mają siedziby poza terytorium Unii Europejskiej, jak Google, Microsoft. Firmy te gwarantują przestrzeganie analogicznych do RODO standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych jest zgodne z prawem.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu niezbędnego do realizacji celów wynikających z umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia, do upływu okresów wskazanych przepisami prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  8. Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw wynika z przepisów prawa, uprawnienie do skorzystania z tych praw będzie zależeć od celu przetwarzania danych.
  9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
  10. Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sawion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres ul. Komandorska 29B/11, 81-232 Gdynia, NIP: 9581694516 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Dodana
Wygasa (za 1 miesiąc)
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy