LARIX Janusz Pieła S. K. A.

Key Account Specialist.

 • Buczkowice, śląskie pow. bielski

Specjalista ds. obsługi klienta

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Key Account Specialist.

LARIX - przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej, działające od ponad 20 lat w branży outdoorowo-sportowej.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski takich marek jak: Uvex, BBB, Buff, Ospray, Camelbak, Supernatural, BCA, K2, Trezeta, Meindl, Sea to Summit, Reusch, Super Natural, Silvini, Odlo, Zero C, Killtec,  Protest, Reima, Street Surfing

Właściciel marki Viking.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:


Key Account Specialist.


Miejsce pracy Buczkowice koło Bielska-Białej.

Zakres obowiązków

 • Obsługa zamówień w systemie operacyjnym oraz monitorowanie realizacji przez magazyn.
 • Uzgadnianie warunków i terminów realizacji dostaw zgodnie z ustalonym planem.
 • Aktywna obsługa kluczowych klientów i wspieranie ich w oparciu o dostępne narzędzia, raporty i analizy.
 • Parametryzowanie oraz ewidencjonowanie wymaganych danych na panelach klientów.
 • Budowanie i utrzymywanie z klientami relacji opartych o partnerską współpracę.

Wymagania

 • Doświadczenia w pracy biurowej - idealnie w podobnej roli, ale również inne doświadczenie będzie brane pod uwagę.
 • Obsługi komputera i oprogramowania biurowego - szczególnie pakietu Microsoft Office (ze szczególnym uwzględnieniem arkusza Excel).
 • Umiejętności organizacyjnych i planowania pracy.
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
 • Dokładności i umiejętności pracy w szczegółach, aby zagwarantować poprawność wszelkich dokumentów i danych.
 • Kominikatywności i umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • rabaty pracownicze na marki sportowe w ofercie Larix,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń.
 • ubezpieczenia grupowe.

Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • WYMAGANE DOKUMENTY:
  (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix S.K.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix S.K.A. przez okres najbliższych 12 miesięcy.
  Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w aktualnym procesie rekrutacji.” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix S.K.A. przez okres najbliższych 12 miesięcy."
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma LARIX S.K.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd  Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844
  Inspektor ochrony danych osobowych
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Sp. Jawna uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ado@larix.com.pl">ado@larix.com.pl
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Larix S.K.A. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Odbiorcy danych osobowych
  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie procesu rekrutacji, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia firmom pośredniczącym w rekrutacji pracowników.
  Okres przechowywania danych
  Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22. Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko przez LARIX S.K.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Orzeszkowej 40, Oddział Hurtownia Buczkowice 43-374, ul. Bielska 1124, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez LARIX S.K.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Orzeszkowej 40, Oddział Hurtownia Buczkowice 43-374, ul. Bielska 1124, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne i służy procesowi rekrutacji.”
Dodana
Wygasa (za 11 dni)
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy