Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.

Specjalisty ds. przygotowania inwestycji i remontów

 • Katowice, śląskie

Kosztorysant

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Specjalisty ds. przygotowania inwestycji i remontów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Specjalisty ds. przygotowania inwestycji i remontówAplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 25 lipca 2024 r. za pośrednictwem linku lub na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Kadr – Aplikacja 26/ZPK/2024 Wydział Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów”

Zakres obowiązków

 • sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia i zapytań ofertowych,
 • przygotowywanie wniosków na Zarząd Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowań na wybór wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień w charakterze przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej,
 • przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • współpracowanie z osobami pełniącymi nadzór inwestorski nad inwestycjami i remontami,
 • nadzorowanie i przestrzeganie terminowości i prawidłowości prowadzonych działań.

Wymagania

Wykształcenie

 • Niezbędne - wyższe
 • Pożądane - wyższe techniczne o kierunku: inżynieria środowiska, budownictwo

  Kompetencje
  Niezbędne
 • znajomość procesów inwestycyjnych
 • znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych

 • przygotowywanie umów na roboty budowlane

 • obsługa MS Office

 • prawo jazdy kat. B


  Pożądane

 • znajomość ustawy Prawo budowlane

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

 • ukończony kurs z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych


  Umiejętności


 • analitycznego myślenia

 • pracy pod presją czasu

Oferujemy

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w ramach umowy o pracę,
 • dofinansowanie do pakietu sportowego,
 • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe),
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, „wczasy pod gruszą”, inne),
 • imprezy integracyjne,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w doświadczonym zespole w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • i wiele innych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatki świąteczne
 • Elastyczny czas pracy
 • Karta MultiSport
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Program poleceń pracowników
 • Przyjazna atmosfera
 • System premiowy
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • Administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A. 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, NIP: 6340128788. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A. 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, NIP: 6340128788 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Dodana
Wygasa (za 6 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy