Alumetal SA

Asystent Kierownika Realizacji Inwestycji - płatna praktyka absolwencka

 • Kęty, małopolskie pow. oświęcimski

Asystent

Staż/praktyka

Pełny etat

Praktykant/stażysta

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Bez doświadczenia

Asystent Kierownika Realizacji Inwestycji - płatna praktyka absolwencka

 

ALUMETAL SA - jeden z europejskich liderów, prężnie rozwijający się i nowoczesny producent aluminiowych stopów odlewniczych oferuje:

PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ W DZIALE ROZWOJU

miejsce pracy: Kęty

woj. małopolskie

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu –

zostań współtwórcą Grupy Alumetal

Zakres obowiązków

 • współpraca i wspomaganie pracy Kierownika Realizacji Inwestycji;
 • aktywna współpraca ze służbami BHP i uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji BHP;
 • uczestniczenie w analizie i weryfikacji dokumentacji budowlanej;
 • sporządzanie przedmiarów oraz obmiarów robót;
 • uczestniczenie w rozliczaniu kosztów budowy (weryfikacja protokołów przerobowych);
 • przygotowanie treści zapytań ofertowych;
 • weryfikacja ofert dostawców i wykonawców;
 • weryfikowanie wniosków materiałowych;
 • monitorowanie i raportowanie postępu robót;
 • udział w odbiorach prac budowlanych i instalacyjnych;
 • sporządzanie i archiwizacja dokumentacji fotograficznej procesu inwestycyjnego.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu: elektrycznym, budowlanym lub mechanicznym (absolwent lub w trakcie studiów);
 • kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań (proaktywność);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacjia pracy własnej;
 • motywacja do zdobywania wiedzy i nastawienie na rozwój zawodowy w branży przemysłowej;
 • inicjatywa w działaniu.

Oferujemy

· pełną wyzwań pracę dla osoby odpowiedzialnej, nastawionej na realizację powierzonych zadań;

· możliwość uzyskania doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej;

· udział w realizowanej inwestycji;

· 3-miesięczny okres płatnej praktyki absolwenckiej z możliwością późniejszego zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia.

 • Pakiet socjalny
 • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenie stanowiskowe
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA KANDYDATÓW DO PRACY
  Administratorem danych osobowych jest :
  ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298;
  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.
  Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
  a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
  b) Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
  - przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
  - przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
  c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  e) Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
  g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal SA. oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal SA. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie”
Dodana
Wygasa (za 7 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy