• Kraków, małopolskie

Franczyzobiorca

Umowa agencyjna, kontrakt b2b

Pełny etat

Dyrektor/prezes

Praca stacjonarna

Franczyza

Praca od zaraz

Franczyzobiorca

Franczyzobiorca Stacja Paliw bp ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 31-707 Kraków
Franczyzobiorca Stacji Paliw bp ul. Nadbrzezie 1A, 31-983 Kraków

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie stacji paliw bp w oparciu o umowę franchisingową

Wymagania

Oczekujemy od kandydatów:

 • Gotowości do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej

 • Doświadczenia handlowego (preferowana branża motoryzacyjna lub spożywcza)

 • Zaangażowania w prowadzenie biznesu

 • Samodzielnego i kreatywnego myślenia

 • Optymizmu

 • Umiejętności kierowania podległym zespołem

 • Mile widziana: znajomość prawa cywilnego oraz prawa pracy, znajomość podstawowych zagadnień z obszaru rachunkowości oraz zarządzaniaWarunki, które muszą spełniać kandydaci:

 • Wykształcenie min. średnie

 • Umiejętność obsługi komputera

 • Posiadanie kapitału na zakup towaru do sklepu

 • Możliwość wniesienia zabezpieczenia finansowego

Oferujemy

 • Współpracę w oparciu o umowę franchisingową

 • Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

 • Interesującą ofertę szkoleń

 • Możliwości rozwoju zawodowego

 • Wynagrodzenie prowizyjne
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  Administrator danych
  Administratorem Pani/a danych osobowych jest bp Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, działająca na terenie Polski przez zarejestrowany oddział bp Europa SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawiej 9 (dalej bp). Kontakt z administratorem jest możliwy drogą mailową pod adresem: dane@bp.com.

  Cele przetwarzania danych osobowych
  Bp będzie przetwarzać Pani/a dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru Partnera bp prowadzącego stację paliw bp w oparciu o umowę franchisingową.

  Jeżeli będzie to konieczne Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez bp dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:

  w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji w bp;
  w celach zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego bp w tym ochrony biur bp oraz stacji paliw bp, w szczególności poprzez prowadzony monitoring wizyjny oraz ewidencjonowanie wejść i wyjść do biur bp; w celu podjęcia w niezbędnym zakresie czynności koniecznych do przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności bp dla celów przestępczych.
  Podstawa prawna przetwarzania
  Bp będzie przetwarzać Pani/a dane osobowe w celach określonych powyżej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (umowa franchisingowa) a także ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  Informacje o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie będą udostępniane:

  podmiotom powiązanym z bp w ramach grupy bp w związku przeprowadzeniem procesu rekrutacji, wyborem Partnera bp oraz w związku z zawarciem umowy pomiędzy bp, a Partnerem bp;
  podmiotom, którym bp, może zlecić świadczenie usług w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów bp (tzw. podmioty przetwarzające); w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa fizycznego bp w bp;
  przyszłym nabywcom podmiotów powiązanych z grupą bp lub ich części;
  na wniosek złożony przez podmioty trzecie (w szczególności organy administracji państwowej, podmioty realizujące zadania publiczne oraz organy wymiaru sprawiedliwości), uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
  Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
  W związku z faktem, iż bp jest podmiotem działającym globalnie dostęp do Pani/a danych osobowych mogą uzyskać podmioty z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Państwa trzecie). Dostęp taki będzie możliwy jedynie w związku z realizacją celów przetwarzania określonych w części III (w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego). Dostęp do Pani/a danych mogą uzyskać podmioty z Grupy bp na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że Pani/a dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych. Dostęp do Pani/a danych mogą uzyskać również inne podmioty (spoza Grupy bp) na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

  Okres przetwarzania danych osobowych
  Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w części III.

  Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu uprawnienie do:

  - żądania od bp dostępu do swoich danych osobowych,

  - sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe, w określonych przepisami przypadkach usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

  - przenoszenia danych do innego Administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

  - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych, oraz

  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Skargi 2, 00-193 Warszawa. Informację jak wnieść skargę można znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl/.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez BP Polska Services Sp. z o.o. oraz BP Europa SE Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Dodana
Wygasa (za 20 dni)
Powrót do listy ofert