Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 18.07.2024
Straż Miejska m. st. Warszawy

Aplikant (praca w charakterze Strażnika Miejskiego)

 • Umowa o pracę
  5 000-6 000 zł brutto / mies.
 • Warszawa, mazowieckie

Aplikant

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Bez doświadczenia

Aplikant (praca w charakterze Strażnika Miejskiego)

Straż Miejska m.st. Warszawy to instytucja, która stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w sercu Polski - w Warszawie. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Młynarska 43/45, gdzie codziennie dbamy o to, aby mieszkańcy i goście naszego miasta czuli się bezpiecznie. Nasza działalność koncentruje się na ochronie spokoju i porządku w miejscach publicznych, co jest fundamentem dla funkcjonowania każdego wielkiego miasta. Zajmujemy się także kontrolą ruchu drogowego, co przekłada się na płynność i bezpieczeństwo na warszawskich ulicach. Jesteśmy również odpowiedzialni za ochronę obiektów komunalnych, co zapewnia ich prawidłowe użytkowanie i długotrwałość. Współpracujemy z innymi służbami, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne, a nasze działania ratownicze często są pierwszą linią wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Pomagamy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczamy miejsca przestępstw i wspieramy organizację zgromadzeń oraz imprez publicznych. Jako Straż Miejska, jesteśmy także blisko społeczności lokalnej, informując o stanie i rodzajach zagrożeń, które mogą wpłynąć na życie codzienne mieszkańców Warszawy. Nasze konwoje dokumentów i wartości są niezbędne dla funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Chociaż nie możemy podzielić się pełnymi informacjami na temat naszej historii, liczby pracowników czy misji, to nasza codzienna praca świadczy o naszym zaangażowaniu i profesjonalizmie. Jesteśmy instytucją, która stale dąży do doskonalenia swoich usług, aby zapewnić mieszkańcom Warszawy spokój i bezpieczeństwo, które są dla nas najwyższymi wartościami. W naszych działaniach kierujemy się zasadami odpowiedzialności, empatii i profesjonalizmu. Wszystko to, aby Warszawa była miastem, w którym każdy może czuć się jak w domu. Zapraszamy do współpracy i dołączenia do naszej społeczności, gdzie każdy ma wpływ na bezpieczeństwo i porządek naszego miasta.

Nr sprawy: SM.WK.110.32.2024

Straż Miejska m.st. Warszawy

[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]

poszukuje kandydata na stanowisko Aplikant (w charakterze Strażnika Miejskiego)

Zakres obowiązków

Zadania:

Ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich), w tym m.in.:

 • podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa
 • działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
 • ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Wymagania

niezbędne:

 • ukończone 21 lat
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nienaganna opinia
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia].

dodatkowe:

 • ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie
  (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • aktywność sportowa
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 • wykształcenie wyższe na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, Ratownictwo medyczne, Prawo, Administracja, Socjologia, Psychologia, Wychowanie fizyczne, Ochrona Środowiska, Edukacja lub Resocjalizacja
 • patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • uprawnienia ratownika wodnego.

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania (miejscowości), a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu).

Sposób aplikowania:

Dokumenty przyjmujemy do dnia 05.08.2024 r. godz. 13:00:

 • drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 813” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB)
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 813”
 • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa,
  z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 813" (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego).

Uwaga:

Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty i informacje

zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Kolejne etapy naboru:

test wiedzy*, test sprawności fizycznej**, rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i lekarskie.

* Przewodniczący Komisji może zdecydować o przeprowadzeniu naboru bez konieczności przeprowadzania wcześniejszego testu wiedzy. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy w konkretnym naborze, kandydaci
są o tym informowani.

**Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do złożenia podpisanego oświadczenia:

- o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o naborze

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

Rodzaje ćwiczeń na teście:

 • Uginanie ramion (pompki) - minimum 18 powtórzeń w czasie 30 sekund
 • Siady z leżenia tyłem (brzuszki) - minimum 18 powtórzeń w czasie 30 sekund
 • Przysiady - minimum 22 powtórzenia w czasie 30 sekund
 • Bieg wahadłowy 10x10 metrów w czasie nie dłuższym niż 34 sekundy
 • Przewrót w przód
 • Przewrót w tył.

Oferujemy


 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • 3-miesięczne szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) z wynagrodzeniem 5000 - 6000 zł brutto w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy [wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego)]
 • po zdanym egzaminie dodatkowo comiesięczna premia (pierwsza premia w wysokości 300 zł brutto, wysokość kolejnych premii uzależniona od oceny pracy)
 • po roku od zatrudnienia możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika
 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe
 • możliwość dofinansowania nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), wsparcie psychologiczne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe i pakiet opieki medycznej z możliwością objęcia rodziny/partnera, bezpłatne zajęcia sportowe, dofinansowanie do kart sportowych, zniżki na wydarzenia kulturalne.​

Warunki pracy:

W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie całej Warszawy, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

W toku rekrutacji kandydaci będą zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn), ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie: kartoteka karna i kartoteka nieletnich), a także podpisania oświadczeń o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych i nienagannej opinii.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.

 • Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie
  na język polski dokonane przez tłumacza zawodowego.
 • Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: 22 5986011 lub 22 5986856.
 • Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy: ; .
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Karnety na siłownię
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System premiowy
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z ochroną Pana/i danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy można się skontaktować z inspektorem ochrony danych – Małgorzatą Kumor z wykorzystaniem powyżej przedstawionych danych adresowych lub za pośrednictwem adresu email: iod@strazmiejska.waw.pl
  3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu oceny wymogów stawianych pracownikom straży gminnych w szczególności w zakresie karalności, posiadania zdolności do podjęcia pracy (art. 229 ustawy Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, w celu uwzględnienia w procesie rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce przed ich wycofaniem.
  5. W przypadku informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, podanie danych jest obowiązkowe i konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w rekrutacji. Podanie innych danych niż wymagane nie ma wpływu na proces rekrutacji.
  6. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. W sytuacji przekazywania do Straży Miejskiej m.st. Warszawy dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem serwisu ePUAP w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych odbiorcą Pana/i danych będzie Minister Cyfryzacji.
  7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Panu/i prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu ich przetwarzania, jednak przysługuje w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne podstawy prawne.
  9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o naborze.”

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 18.07.2024
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy