Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 17.07.2024
American Heart of Poland Spółka Akcyjna

Pielęgniarka Koordynująca,

 • Katowice, śląskie

Pielęgniarka

Umowa o pracę, kontrakt b2b

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Pielęgniarka Koordynująca,

Grupa American Heart of Poland S.A. założona została z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W przeciągu kilkunastu lat stała się liderem sektora wysokospecjalistycznych usług medycznych. Obecnie Grupę AHoP tworzy ponad 30 placówek medycznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Uzdrowisko Ustroń.

Uzdrowisko Ustroń to jeden z filarów działalności Grupy American Heart of Poland, która powstała ponad 21 lat temu właśnie w Ustroniu. Uzdrowisko łamie stereotyp typowego sanatorium. To wszechstronna i nowoczesna firma, w której nie tylko rehabilitujemy, ale także zapewniamy świetną bazę sportowo-zabiegową, zaplecze dla miłośników aktywności fizycznej, a nawet szczycimy się własną linią kosmetyków.

Grupa American Heart of Poland S.A. założona została z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W przeciągu kilkunastu lat stała się liderem sektora wysokospecjalistycznych usług medycznych. Obecnie Grupę AHP tworzy ponad 30 placówek medycznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Uzdrowisko Ustroń.

W związku z dynamicznym rozwojem Naszej firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Pielęgniarka Koordynująca,


Miejsce pracy: Katowice,


Praca w Poradni Specjalistycznej TELCOR Katowice

Zakres obowiązków

 • Organizowanie pracy i obsad podległego personelu medycznego,
 • Ustalanie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Planowanie rozmieszczenia i wykorzystania podległego personelu,
 • Planowanie urlopów,
 • Rozliczanie czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • Przeprowadzanie bieżącej i okresowej oceny pracowniczej,
 • Współpraca z Koordynatorem Medycznym oraz Kierownikiem Administracji w zakresie organizacji pracy, opieki nad pacjentem i standardami jakości,
 • Nadzór nad ekonomicznym i prawidłowym wykorzystaniem sprzętu, leków i materiałów opatrunkowych oraz innych środków niezbędnych do realizacji świadczeń medycznych,
 • Kontrola ilości zużytego sprzętu, leków i materiałów opatrunkowych itd.
 • Uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym organizowanych przez Spółkę oraz Fundację „Z Sercem do Pacjenta”,
 • Analizowanie potrzeb edukacyjnych podległego personelu, planowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych zgodnie z zapotrzebowaniem personelu, prowadzanie okresowo zebrań z personelem,
 • Nadzorowanie realizowanych czynnościach, dbanie o jakość udzielanych świadczeń
 • Dbanie o porządek i dyscyplinę pracy,
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz kontrola dokumentowania udzielanych świadczeń,
 • Przedstawianie okresowych sprawozdań z działalności Dyrektorowi ds. Opieki i Pielęgniarstwa oraz Dyrektorowi ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
 • Kontrolowanie badań okresowych podległego personelu,
 • Nadzorowanie przestrzegania praw pacjenta i postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • Dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i zespołu,
 • Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną,
 • Uczestniczenie w przygotowaniu zamówień i specyfikacji przetargowej,
 • Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Spółki American Heart of Poland S.A. w zakresie powierzonych zadań,
 • Współuczestniczenie w programie adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 • Współudział w opracowaniu procedur, przygotowaniach do akredytacji, kontroli zewnętrznych,

Wymagania

Wymagane wykształcenie: mgr ze specjalizacją/ licencjat ze specjalizacją

*specjalizacja internistyczna; specjalizacja medycyny rodzinnej

Rodzaj zatrudnienia: pełen etat; umowa o pracę, Praca dwuzmianowa (7-14:35/ 12:35-20:00), od pn-pt.


Nasze oczekiwania:

 • Podstawowa wiedza z zakresu: organizacji i funkcjonowania Poradni Specjalistycznej, standardów i procedur, praw pacjenta, etyki zawodowej, ustaw i rozporządzeń obowiązujących w pielęgniarstwie i systemie ochrony zdrowia,
 • Kompetencje kierownicze: umiejętność delegowania obowiązków, nastawienie na współpracę, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność planowania i organizowania pracy, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • Odpowiedzialność, empatia, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji pod presją.

Dodatkowym atutem będzie:

Oferujemy

 • umowę o pracę (jesteśmy otwarci na inne formy zatrudnienia),
 • zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Karta MultiSport
 • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • Prosimy o zapoznanie się z Klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  w procesie rekrutacji  
  Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Uzdrowisko „ Ustroń”. w Ustroniu informujemy, że:
   
  1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko „ Ustroń” z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-400 Ustroń:
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: odo@uzdrowisko-ustron.pl;
  2)   Państwa dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia tego procesu.
  3)   Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
  4)   Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zbierane.
  5)   Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6)   Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Uzdrowisko „ Ustroń” do państwa trzeciego lub organizacji między narodowych.
  7)   Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  8)   Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  9)   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
   
 • Prosimy o zamieszczenie w treści aplikacji następującej kwestii:
  Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 17.07.2024
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy