Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 17.07.2024

McDonald's Goleniów Łozienica - Pracownik restauracji

 • Umowa o pracę
  4 300-5 540 zł brutto / mies.
 • Łozienica, zachodniopomorskie pow. goleniowski

Obsługa gastronomii

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Bez doświadczenia

Запрошуємо працівників з України

Zakres obowiązków

Co będziesz robić?

 • przygotowywać burgery, desery i inne pyszności
 • sprzedawać je
 • kompletować i wydawać zamówienia
 • dbać o porządek

Wymagania

Czego szukamy?

 • chęci do pracy
 • otwartości i komunikatywności
 • umiejętności pracy w zespole

Pssst: Nie musisz mieć doświadczenia w gastronomii - wszystkiego Cię nauczymy!

Oferujemy

Co otrzymasz od nas?

 • Umowa o pracę od pierwszego dnia
 • Wynagrodzenie od 4300,00 zł brutto miesięcznie
 • Dodatki do wynagrodzenia:
  + 20% stawki za pracę w godzinach nocnych 23:00-7:00
  + premie uznaniowe
  + dodatek za pracę w święta (+10 zł do każdej godziny)
 • Bonus finansowy za polecenie znajomego do pracy (1500 zł)
 • Elastyczny grafik i możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin
 • Realna możliwość rozwoju/awansu
 • Zniżki na nasze produkty do wszystkich restauracji w Polsce
 • Atrakcyjna oferta rabatowa na posiłki w czasie pracy
 • Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie na życie (opcjonalnie)
 • Możliwość nabycia kart sportowych w atrakcyjnych cenach

Masz smaka na tę ofertę? Aplikuj tutaj, zadzwoń do nas lub wypełnij ulotkę rekrutacyjną w restauracji McDonald's MOP Łozienica, ul. Usługowa 2.

Pracuj z nami! Czekamy właśnie na Ciebie!

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
  DLA KANDYDATÓW DO PRACY
  1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
  Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które zbiera SDH Sylwia Diaków-Hrycyk ul. Południowa 21, 71-001
  Szczecin, ("SDH Sylwia Diaków-Hrycyk") jako administrator danych osobowych, co dzieje się z tymi informacjami, a także jakie przysługują Państwu w
  związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z Piotr.Trokielewicz@pl.mcd.com.
  W celu prowadzenia działalności restauracyjnej, SDH Sylwia Diaków-Hrycyk zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również
  "danymi osobowymi"), w tym informacje o naszych przyszłych, obecnych i byłych pracownikach oraz osobach współpracujących w ramach umów prawa
  cywilnego.
  W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:
  • dlaczego i w jaki sposób SDH Sylwia Diaków-Hrycyk gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
  • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
  • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.
  2. Co pokrywa polityka prywatności?
  Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez nas danych osobowych („przetwarzanie") na terenie Polski w odniesieniu do danych
  osobowych kandydatów do pracy w SDH Sylwia Diaków-Hrycyk („Kandydaci” lub „Państwo”) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
  3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?
  3.1 Dane Kandydatów
  3.1.1 Obowiązkowe dane Kandydatów
  Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg
  dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.
  Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją
  niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.
  W przypadku Kandydatów niebędących obywatelami polskimi, możemy zbierać dane z dokumentów poświadczających tożsamość – w zakresie, w jakim jest
  to niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do odpowiednich organów odpowiedzialnych za politykę
  imigracyjną.
  3.1.2 Pozostałe dane zbierane od Kandydatów
  Przy okazji wypełniania papierowych kwestionariuszy osobowych na formularzach używanych przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk, elektronicznych formularzy
  zamieszczanych na stronach internetowych lub przesyłania życiorysów (CV), mogą Państwo również podać inne dane. Podanie tych danych przez Kandydatów
  jest całkowicie dobrowolne, może się jednak przyczynić do lepszego poznania przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk Państwa kandydatury.
  3.1.3 Dane zbierane z innych źródeł
  SDH Sylwia Diaków-Hrycyk może również zbierać dane osobowe pośrednio od podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne lub agencji zatrudnienia, a także
  portali internetowych umożliwiających kontakt pomiędzy pracodawcami a kandydatami do pracy, jeżeli istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna (np.
  wyrazili Państwo zgodę na przesłanie Państwa kandydatury do [nazwa Franczyzobiorcy]). Pozyskując takie informacje, SDH Sylwia Diaków-Hrycyk nie
  będzie nadmiernie ingerował w prywatność Kandydata, ograniczy się jedynie do danych osobowych z obszaru zawodowego oraz będzie przetwarzał takie
  dane jedynie w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.
  Od podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne możemy otrzymywać dane, o których mowa w punkcie 3.1.1 oraz 3.1.2.
  3.1.4 Dane wrażliwe
  Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia
  niepełnosprawności.
  Takie kategorie danych będą szczególnie chronione przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk. W szczególności takie dane nie będą udostępniane żadnym
  niepowołanym osobom.
  4. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?
  4.1 Podstawa prawna przetwarzania danych
  Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
  a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych
  czynności przed zawarciem umowy, np. do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
  b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak składanie raportów lub informacji do odpowiednich urzędów
  (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (np. art. 221 Kodeksu pracy);
  c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów SDH Sylwia Diaków-Hrycyk i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani
  podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę
  między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością;
  Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
  i. spełnianie naszych celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej;
  ii. ustalanie lub dochodzenie przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi
  roszczeniami;
  iii. środki powzięte w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia, planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.).
  d) w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę.
  4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych
  Szczególne kategorie danych osobowych (tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
  światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, jak również dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub
  orientacji seksualnej) mogą być przetwarzane przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne
  do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych
  obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.
  4.3 Zgoda na przetwarzanie danych
  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona.
  Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy z
  Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.
  4.4 Cel przetwarzania danych
  Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. W
  szczególności przetwarzamy dane osobowe Kandydatów w celu:
  • podejmowania działań rekrutacyjnych;
  • przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
  • zarządzania naszą dokumentacją pracowniczą;
  • przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na SDH Sylwia Diaków-Hrycyk w stosunku do Kandydatów.
  5 Jak chronimy dane osobowe?
  Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych, w szczególności kierownicy oraz menedżerowie restauracji, muszą przestrzegać wewnętrznych
  zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania
  wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
  Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym
  lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi
  formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych
  z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.
  6 Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane?
  6.1 Przekazywanie danych podmiotom trzecim
  Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla
  nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili
  Państwo zgodę na przekazanie danych). Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:
  a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie SDH Sylwia Diaków-Hrycyk, takie jak:
  • nasi dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych, tacy jak Online Technologies HR sp. z o.o. - administrator systemu Hrlink.pl, służącego
  do obsługi procesu rekrutacyjnego przez formularze aplikacyjne znajdujące się na stronach internetowych – w zakresie danych osobowych Kandydatów
  przetwarzanych za pomocą tej aplikacji;
  • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.
  Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma
  miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk. SDH Sylwia Diaków-Hrycyk ma kontrolę
  nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
  b) podmioty takie, jak:
  • doradcy prawni lub podatkowi;
  • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
  • inni franczyzobiorcy McDonald’s – jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.
  Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że SDH Sylwia Diaków-Hrycyk nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim
  zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. SDH Sylwia Diaków-Hrycyk nie jest odpowiedzialny za zgodność działalności takich podmiotów z
  przepisami.
  c) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych
  państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.
  6.2 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Dane osobowe przekazywane podmiotom trzecim mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
  ("EOG"), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony
  danych osobowych jak kraje EOG.
  Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, SDH Sylwia Diaków-Hrycyk wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że
  takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,
  SDH Sylwia Diaków-Hrycyk może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie
  standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest
  przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych. Możecie Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w
  tym zakresie i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw określonych w punkcie 8.
  7 Jak długo przechowujemy Państwa dane?
  Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami
  prawnymi.
  Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie
  informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia SDH Sylwia DiakówHrycyk obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku
  do SDH Sylwia Diaków-Hrycyk; co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z
  informacjami zawartymi w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony.
  W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach
  prowadzonych przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk przez okres wynoszący do 2 lat.
  8 Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?
  8.1 Przysługujące prawa
  Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez SDH Sylwia Diaków-Hrycyk. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek
  informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w
  punkcie 8.2. poniżej. SDH Sylwia Diaków-Hrycyk niezwłocznie skoryguje takie informacje.
  Mają Państwo również prawo do:
  a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy SDH Sylwia Diaków-Hrycyk uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że
  wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
  b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
  c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  d) sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli
  takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów SDH Sylwia Diaków-Hrycyk;
  e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych SDH Sylwia Diaków-Hrycyk w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i
  możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień
  ze strony SDH Sylwia Diaków-Hrycyk i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
  SDH Sylwia Diaków-Hrycyk będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
  8.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw
  Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, kontaktując się drogą korespondencyjną z SDH Sylwia Diaków-Hrycyk pod adresem [adres do
  korespondencji], wysyłając wiadomość e-mail na adres Piotr.Trokielewicz@pl.mcd.com lub dzwoniąc pod numer [numer telefonu].
  Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki SDH Sylwia Diaków-Hrycyk przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o
  zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.
  Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji SDH Sylwia Diaków-Hrycyk, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony
  danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które
  posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru
  telefonu kontaktowego). Zachęcamy Kandydatów do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.
  9 Aktualizacje polityki prywatności
  Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 23.05.2018 i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje
  dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną
  Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej w SDH Sylwia Diaków-Hrycyk.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 17.07.2024
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy