Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 13.07.2024
Paged Meble Sp. z o.o.

Koordynator Zespołu Obsługi Klienta

 • Jasienica, śląskie pow. bielski

Kierownik

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik

Praca stacjonarna

Rekrutacja zdalna

Praca od zaraz

Koordynator Zespołu Obsługi Klienta

Tworzymy markowe meble o światowym poziomie wzornictwa czerpiąc z tradycji i doświadczenia oraz umiejętnie korzystając z nowych technologii. Gwarancją spełnienia oczekiwań i komfortu klientów jest odpowiedzialność i zaangażowanie naszych pracowników.

Zapraszamy do rekrutacji do Działu Eksportu na stanowisko Koordynatora Zespołu Biura Obsługi Klienta

Zakres obowiązków

- kompleksowe zarządzanie procesami w Biurze Obsługi Klienta w Dziale Eksportu

- realizacja celów indywidualnych oraz zespołowych

- zarządzanie pracą podległego zespołu i organizacja pracy

- rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników

- przygotowywanie raportów i analiz danych z obsługi Klienta

- dążenie do doskonałości operacyjnej w celu zapewnienia efektywnej obsługi Klienta

- wsparcie pozyskiwania nowych Klientów, aktywna promocja Firmy oraz produktów

- aktualizacja bazy danych Klientów

- monitorowanie należności i bezpośrednia komunikacja z Klientem

- monitorowanie stanów magazynowych

- współpraca z działem produkcji, planowania, magazynu i transportu

- obsługa płatności

- przygotowywanie ofert

- uczestnictwo w targach i eventach
Wymagania

- wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne, marketingowe, handlowe

- znajomość języka angielskiego na poziomie C1 - warunek konieczny, znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem

- min. 3 lata doświadczenia w obsłudze Klienta w Dziale Eksportu lub na stanowisku sprzedażowym

- znajomość branży meblowej będzie dodatkowym atutem

- doświadczenie w zarządzaniu zespołem

- doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zarządzaniu procesowym

- dokonała umiejętność organizacji i planowania pracy własnej oraz podległego zespołu

- samodzielność w podejmowaniu decyzji

- dokonałe umiejętności komunikacyjne

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

- prawo jazdy kat.B
Oferujemy

- stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz atrakcyjny system premiowy uzależniony od osiąganych wyników

- ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

- pracę z doświadczonym Zespołem

- wdrożenie do pracy

- pakiet medyczny LuxMed za 1 zł

- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie

- bogaty pakiet świadczeń w ramach ZFŚS m.in. "wczasy pod gruszą", dofinansowanie na święta, wycieczki pracownicze, pożyczki


 • Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, numer telefonu lub adres e-mail) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
   
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
   
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem jasienica@paged.pl.
  Masz prawo:
  1)   żądać od Paged informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane, jest jesteś uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
  2)   sprostować Twoje dane osobowe. Jeżeli uzyskasz informację o tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Paged są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
  3)   żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Paged nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
  4)   żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym spółka Paged będzie weryfikowała ich prawidłowość;

  2. kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Paged;

  3. Paged nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

  4. wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Paged co do zasadności sprzeciwu;


  5)   wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Paged;
  6)   przenieść Twoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłaś/eś do Paged, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądałaś/eś przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi (art. 20 RODO).
  Aby skorzystać z ww. praw wyślij pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1 i wskaż nam, z którego prawa chcesz skorzystać.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
   
  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
   
  Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   
  Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Masz prawo wnieść skargę do PUODO na Paged w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważasz, że Paged przetwarza Twoje dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Twoich praw. 
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekraczających zakres danych wynikający z Kodeksu pracy i innych przepisów (wskazany w naszym ogłoszeniu o pracę) przez Paged Meble Sp z o.o . z siedzibą w Jasienicy (ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica) (dalej: „Paged”) w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak bez uprzedniej zgody spółka Paged nie będzie mogła przetwarzać CV, w którym jest więcej informacji, niż wskazane w ogłoszeniu. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich modyfikacji, przeniesienia oraz usunięcia.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Paged Meble Sp z o.o z siedzibą w Jasienicy (ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica) (dalej: „Paged”) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Paged.

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 13.07.2024
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy