Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 30.11.2023

Senior car detailer ​/ Instalator folii ochronnych PPF

 • Wrocław, dolnośląskie

Pracownik fizyczny

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Dodana
Wygasła (9 dni)
Senior car detailer ​/ Instalator folii ochronnych PPF

Już prawie 12 lat, od kiedy salon Volkswagen Centrum Wrocław istnieje na rynku. W lutym 2012 roku przy Alei Brücknera 54 we Wrocławiu powstała największa w tamtym okresie tego typu placówka w Polsce.

Rocznie odwiedza nas ok. 20 tysięcy Klientów. Na zaufanie Klientów pracuje ponad 100 osobowa drużyna Volkswagen Centrum Wrocław.

Ciesząc się dużym zaufaniem Klientów postanowiliśmy poszerzać zakres oferowanych usług i od kilku lat budowaliśmy kompetencje profesjonalnego dodatkowego zabezpieczania karoserii i wnętrz pojazdów. Dzisiaj oferujemy pełen zakres usług car detailingowych - zarówno dla nowych aut, jak i używanych. Co więcej - nie tylko marek z koncernu VAG. Zapraszamy do zespołu profesjonalistów. Buduj z nami nasze studio :)


Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: Senior car detailer ​/ Instalator folii ochronnych PPF


Miejsce pracy: Wrocław (Brucknera)

Zakres obowiązków

 • Instalacja folii PPF
 • Aplikowanie powłok ochronnych
 • Przygotowywanie pojazdu pod instalację folii i powłok
 • Wykonywanie wieloetapowych korekt lakieru
 • Konsultacje z Klientami, oględziny i wycena usług

Wymagania

 • kilkuletnie doświadczenie w oklejaniu samochodów foliami PPF
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • dokładność i precyzja w realizacji powierzonych zadań
 • znajomość branży detailingowej oraz motoryzacyjnej
 • prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:

 • certyfikaty potwierdzające szkolenia
 • doświadczenie w wykonywaniu wieloetapowych korekt lakieru
 • doświadczenie w aplikowaniu powłok ceramicznych
 • wgląd do portfolio Twoich prac :)

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie = umowa o pracę
 • pracę na profesjonalnie wyposażonym stanowisku
 • kontakt z samochodami klasy Premium
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • możliwość przeszkolenia i podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników (bez górnego limitu)
 • pakiety medyczne od 5 PLN opcjonalnie obejmujące także Twoich Bliskich
 • kartę Multisport i ubezpieczenie grupowe
 • zniżki na zakup i serwis aut
 • Auto Group Polska Sp. z o.o., Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław oczekuje podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

  1) Zakres danych osobowych wymaganych przez Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław w procesie rekrutacji wskazany jest każdorazowo w ogłoszeniu o pracę. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), zainteresowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres iod@autogrouppolska.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  2) Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym lub umieszczenie na wysyłanym Curriculum Vitae

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres iod@autogrouppolska.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  3) Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia.:

  1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się możesz z nami skontaktować?

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław, e-mail: rekrutacja@centrumwroclaw.pl.

  2) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Auto Group Polska Sp. z o.o. wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  3) Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  4) Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego – 6 miesięcy, a w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 2 lata. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

  5) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Auto Group Polska Sp. z o.o., Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez Auto Group Polska Sp. z o.o. , Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych;
  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od Auto Group Polska Sp. z o.o. k., Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Auto Group Polska Sp. z o.o., oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Auto Group Polska Sp. z o.o. oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez Auto Group Polska Sp. z o.o. bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej) lub z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).  Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6) Czy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres iod@autogrouppolska.pl Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7) Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

  Auto Group Polska Sp. z o.o. Sp. k., Centrum Wrocław, al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), zainteresowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości).

  Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym.

  8) Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest spółka pod firmą: Auto Group Polska Sp. z o.o., Centrum Wrocław al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław z siedzibą we Wrocławiu al. Karkonoska 47, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528618, NIP: 9910365128, Regon: 160088568 (zwana dalej: Administratorem);
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu:
  Auto Group Polska Sp. z o.o., Centrum Wrocław al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław z siedzibą we Wrocławiu al. Karkonoska 47, 53-015 Wrocław;
  e-mail: iod@autogroup.pl ;
  dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: Auto Group Polska Sp. z o.o., Centrum Wrocław al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT;
  dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Administratora dokumentów aplikacyjnych;
  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez spółkę Auto Group Polska Sp. z o.o., Centrum Wrocław al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej;
  podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w spółce Auto Group Polska Sp. z o.o., Centrum Wrocław al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław;
  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Informacja dla kandydata do pracy:

  Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Osoby, których oferty zostaną negatywnie rozpatrzone, nie będą o tym poinformowane, a dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji - dokumenty aplikacyjne zostaną pozostawione w siedzibie spółki w celu przeprowadzenia kolejnej rekrutacji.

Praca alert - powiadomienia

Pracownik fizyczny, Wrocław

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka