Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 29.11.2023
 • Łąka, śląskie pow. pszczyński
 • 4 765-6 608 zł brutto / mies. Umowa o pracę

Elektromonter

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Dodana
Wygasła (10 dni)

   

 1. Stanowisko pracy: Elektromonter do 20kV
 2. Miejsce pracy: Łąka (k. Pszczyny),
 3. Praca będzie wykonywana na ujęciach wody, pompowniach eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo.

Zakres obowiązków

- Wykonywanie przeglądów i pomiarów okresowych instalacji i urządzeń elektrycznych

- Kontrola prawidłowego działania instalacji i urządzeń elektrycznych

- Naprawa usterek w instalacjach i urządzeniach elektrycznych

- Wykonywanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych

- Podłączenia urządzeń elektrycznych wg schematów

Wymagania

 • Ubiegający się o to stanowisko powinien posiadać wykształcenie techniczne średnie lub zawodowe elektryczne lub energetyczne,
 • Wymagany b. dobry stan zdrowia, brak przeciwskazań do pracy na wysokościach,
 • Wymagane posiadanie uprawnień energetycznych G-1 E
 • Kandydat powinien posiadać uprawnienia i umiejętności prowadzenia pojazdów do 3,5 t,

Oferujemy

 • Pełny etat.
 • Umowa na okres próbny trwająca 3 miesiące, następnie umowa na czas określony 12 m-cy, kolejno na czas nieokreślony.
 • Przewidywane wynagrodzenie brutto 4 765 – 6 608 (zależnie od kwalifikacji, uprawnień
  i doświadczenia zawodowego).
 • Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499 (dalej: „administrator”). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonując pod numer: 32 4763073 wew.112 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pisząc na adres mailowy: daneosobowe@pgwir.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, a w razie braku jej wycofania przez okres 12 miesięcy.

  Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku danych przekazanych na podstawie zgody przysługuje także Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP, a to: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo od cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.

  Wzięcie udziału w procesie rekrutacji nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak Spółka może przetwarzać bez zgody kandydata tylko dane wskazane w art. 221 KP.

  Przetwarzanie innych danych, niż wymienione powyżej (np. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Jeżeli zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymienione powyżej, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP, w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499.

  Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji i uniemożliwią nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 44-335 Jastrzębie Zdrój Chlebowa 22, NIP: 6330005127 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Praca alert - powiadomienia

Elektromonter, Łąka

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka