Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 26.10.2023
 • Jaworze, śląskie pow. bielski

Lekarz

Kontrakt b2b

Część etatu

Specjalista (mid/regular)

Dodana
Wygasła (1 miesiąc)
Lekarz specjalista kardiolog

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzujest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym od 1993 r.

Zajmujemy się rehabilitacją osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w trybie stacjonarnym i dziennym, w oparciu o światowe standardy i współczesne koncepcje terapeutyczne, wykorzystując doświadczenie personelu medycznego oraz nowoczesną bazę sprzętową. Specjalizujemy się w rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej i pulmonologicznej.


Zatrudniamy ponad 200 pracowników w dwóch współpracujących ze sobą oddziałach znajdujących się w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83, gdzie znajduje się także siedziba Szpitala, oraz przy
ul. Wapienickiej 142.


Naszym celem jest usprawnianie pacjentów na najwyższym poziomie dlatego dbamy o jakość udzielanych świadczeń. Od 2014 r. utrzymujemy certyfikat normy ISO 9001. Dążymy do osiągnięcia statutu najlepszego ośrodka rehabilitacyjnego w południowej części województwa śląskiego.   

Pracownikom zapewniamy stabilne środowisko pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego dla osób z różnymi umiejętnościami.

Obecnie Szpital poszukuje kandydatów na stanowisko Lekarz - specjalista kardiolog

Zakres obowiązków

 • zapewnienie opieki lekarskiej pacjentom na optymlnym poziomie jakościowym
 • opieka lekarska nad pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi

Wymagania

 • wykształcenie medyczne i specjalizacja w dziedzinie kardiologii
 • mile widziane ukończone kursy i szkolenia,
 • chęć do podnoszenia standardów opieki nad pacjentem,
 • empatia - Ty dbasz o naszych Pacjentów, a my o Ciebie

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej placówce.
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia)
  • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.
  Dowiedz się więcej o pracodawcy
  • INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   W RAMACH REKRUTACJI

    

    
   Administrator danych osobowych.
   Administratorem Państwa danych osobowych jest Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej z siedzibą przy ul. Słonecznej 83 w Jaworzu.
   Dane kontaktowe administratora.
   Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu,
   ul. Słoneczna 83,
   43-384 Jaworze,
   tel.: 33 817 26 21, 33 817 21 66,
   fax: 33 817 34 63 lub wew. 502,    
   e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl,
   www.rehabilitacja-jaworze.com.pl, bip-slaskie.pl/bzlrja.
   Inspektor ochrony danych.
   Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze lub daneosobowe@rehabilitacja-jaworze.com.pl.
   Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
   Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
   Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[5] konieczna będzie Państwa zgoda[6] na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   Odbiorcy danych osobowych
   Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
   Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług prowadzenia spraw kadrowych lub usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
   Okres przechowywania danych
   Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
   W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym przekazali Państwo swoje dane Administratorowi.
   Prawa osób, których dane dotyczą
   Mają Państwo prawo do:
   1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4) prawo do usunięcia danych osobowych;
   5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
   Informacja o wymogu podania danych
   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
    
    
   Zgody, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania” mogą być sformułowane w następujący sposób:
    
   [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej z siedzibą przy ul. Słonecznej 83 w Jaworzu przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym przekazałem/am swoje dane Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
   [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
    
   *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
    
    
   .......................................................
   Podpis kandydata do pracy
   [1] - art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.”;
   [2] - art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   [3] - art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   [4] - art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   [5] - Np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
   [6] - art. 9 ust. 2 lit a RODO;
    

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny 43-384 Jaworze ul.Słoneczna 83, NIP: 9371494573 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

  Praca alert - powiadomienia

  Lekarz, Jaworze

  Te oferty mogą Cię również zainteresować
  Powrót do listy ofert

  Pozostałe oferty pracodawcy

  Podobne oferty pracy

  Dbamy o Twoją prywatność

  Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

  Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

  Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

  Dostosowuję swój wybór

  Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
  Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
  Narzędzie analityczne HotJar Statystyka