Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 32254        SUBSKRYBUJE: 7798

GŁÓWNY KSIĘGOWY/ GŁÓWNA KSIĘGOWA

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-04-15

Zakres obowiązków:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w  Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.

 

I. Stanowisko pracy : GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługa programów komputerowych finansowych, w tym m. in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK,
 • sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej MOKPiI
 • należyte przechowywanie zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi instytucji z rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej.
 • sporządzanie PIT-ów.
 • dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podstawowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 • roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań,
 • nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie kadr, ewidencji czasu pracy,
 • prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych,
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownych ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 • wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy :

 •     praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków  pracy.   

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) następujące wymagania:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa członkowskiego EFTA, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych;
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków odnośnie wykształcenia:

        - ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe

          uzupełniające     ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada

          co  najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

        - ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią

          praktykę w księgowości,

        - jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

        - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

          albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

          wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

 

Wymagania dodatkowe: (będące przedmiotem oceny):

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości;
 • doświadczenie w pracy w sektorze publicznym;
 • znajomość obsługi programu: REWIZOR, GRATYFIKANT, PŁATNIK
 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,  a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych, podatek VAT);
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe przewidywane założenia;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kategorii B

Firma oferuje:

 • pracę na pełny etat na zasadzie umowy o pracę
 • planowane zatrudnienie: od 15 maja  2019 roku
Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail? Tak, chcę!
Klauzula informacyjna ›

LISTA PODOBNYCH OFERT PRACY

PROMOWANE
FCA Services
Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
FCA Services
FCA Services profil firmy

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-04-19 POLECANA
Adecco Poland Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-04-19 POLECANA
Adecco Poland Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-04-19
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
4200-6000 zł
brutto/m-c
?

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-04-19 POLECANA
4200-6000 zł
brutto/m-c
?
SMART-HR
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
SMART-HR
SMART-HR
Kraków
2019-04-19
Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail? Tak, chcę!
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila:
Klauzula informacyjna ›
Prosperplast 1 Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Prosperplast 1 Sp. z o.o.
Prosperplast 1 Sp. z o.o.
Rybarzowice
2019-04-19
SMART-HR
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
SMART-HR
SMART-HR
Kraków
2019-04-18
Hilton Foods
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Hilton Foods
Hilton Foods
Tychy
2019-04-18
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Zawód: księgowy Rodzaj: praca tymczasowa
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Katowice
2019-04-17
Ceva Logistics
Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Ceva Logistics
Ceva Logistics
Bielsko-Biała
2019-04-17
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
ADMIT
Górki Wielkie
2019-04-17
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Zawód: księgowy Rodzaj: praca tymczasowa
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Katowice
2019-04-16
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Zawód: księgowy Rodzaj: praca tymczasowa
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Katowice
2019-04-16
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Agencja Zatrudnienia HR SIGMA
Cieszyn
2019-04-16
Shiloh Industries Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Shiloh Industries Sp. z o.o.
Shiloh Industries Sp. z o.o. profil firmy

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-04-12 POLECANA
Biuro Księgowe
Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Biuro Księgowe
Biuro Księgowe
3000-4000 zł
brutto/m-c
?
Bielsko-Biała
2019-04-12
3000-4000 zł
brutto/m-c
?
Adecco Poland Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-04-12
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

POLECANA
Ustroń
2019-04-09 POLECANA
Grupa Żywiec S.A.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Grupa Żywiec S.A.
Grupa Żywiec S.A.

POLECANA
Żywiec
2019-04-03 POLECANA
Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.
Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-04-02 POLECANA
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Orienta Polska
Warszawa
2019-04-01
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
brutto/m-c
?
Pieniężno
2019-04-18
od 2250 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Pilkington Polska Sp. z o.o
2250-3200 zł
brutto/m-c
?
Sandomierz
2019-04-19
2250-3200 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez PUP
od 2500 zł
brutto/m-c
?
Zabrze
2019-04-19
od 2500 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Stalowa Wola
2019-04-19
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Opole
2019-04-19
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Opole
2019-04-19
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SP ZOZ
od 3200 zł
brutto/m-c
?
Warszawa
2019-04-18
od 3200 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
brutto/m-c
?
Wieliczka
2019-04-19
od 2250 zł
brutto/m-c
?
Zawód: księgowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Tarnów
2019-04-19
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Newsletter - praca na e-mail
Klauzula informacyjna ›
ZMIEŃ USTAWIENIA / WYPISZ SIĘ