Twoje wsparcie w rekrutacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY/ GŁÓWNA KSIĘGOWA

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-04-15

Zakres obowiązków:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w  Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.

 

I. Stanowisko pracy : GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • obsługa programów komputerowych finansowych, w tym m. in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK,
 • sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej MOKPiI
 • należyte przechowywanie zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi instytucji z rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej.
 • sporządzanie PIT-ów.
 • dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podstawowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 • roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań,
 • nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie kadr, ewidencji czasu pracy,
 • prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych,
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownych ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 • wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy :

 •     praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków  pracy.   

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) następujące wymagania:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa członkowskiego EFTA, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych;
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków odnośnie wykształcenia:

        - ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe

          uzupełniające     ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada

          co  najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

        - ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią

          praktykę w księgowości,

        - jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

        - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

          albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

          wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

 

Wymagania dodatkowe: (będące przedmiotem oceny):

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości;
 • doświadczenie w pracy w sektorze publicznym;
 • znajomość obsługi programu: REWIZOR, GRATYFIKANT, PŁATNIK
 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,  a w szczególności przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych, osób fizycznych, podatek VAT);
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe przewidywane założenia;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kategorii B

Firma oferuje:

 • pracę na pełny etat na zasadzie umowy o pracę
 • planowane zatrudnienie: od 15 maja  2019 roku
Zawód:
Księgowy
Miejsce pracy:
Szczyrk
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2019-03-26
Oferta wygasła w dniu:
2019-04-15
Liczba odsłon ogłoszenia:
876
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
Cooper Standard Polska Sp. z o.o. Oddział w Bielsku-Białej

Księgowy/ Księgowa ze znajomością j. serbskiego

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Cooper Standard Polska Sp. z o.o. Oddział w Bielsku-Białej
Cooper Standard Polska Sp. z o.o. Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
2019-07-19
PROMOWANE
HR BPC Sp. z o.o.

Główna Księgowa

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
HR BPC Sp. z o.o.
HR BPC Sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-07-19 POLECANA

Księgowa

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Office Support Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-07-19
Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Księgowa

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Andrychów
2019-07-19
Taxreo

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Taxreo
Taxreo
Kraków
2019-07-18
Adecco Poland Sp. z o.o.

Samodzielna/y Księgowa/y – mała firma produkcyjna

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Adecco Poland Sp. z o.o.
Adecco Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-07-18
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

GL Accountant with French

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
Warszawa
2019-07-18
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

PTP Accountant with German

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
Warszawa
2019-07-18

Referent księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Zarządzanie Nieruchomościami
Bielsko-Biała
2019-07-17
FCA Services

Pracownik działu księgowego z j. włoskim

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
FCA Services
FCA Services profil firmy

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-07-17 POLECANA
FCA Services

Młodszy księgowy (OTC/PTP)

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
FCA Services
FCA Services profil firmy
Bielsko-Biała
2019-07-17
EWI-DOR Sp.z o.o.

Samodzielny księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
EWI-DOR Sp.z o.o.
EWI-DOR Sp.z o.o.
Pszczyna
2019-07-17
Grupa Inbud Bielsko

Księgowa/Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Grupa Inbud Bielsko
Grupa Inbud Bielsko

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-07-16 POLECANA
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.

Księgowa/ Księgowy do prowadzenia KPiR

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-07-15
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.

Księgowa

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-07-15