Stadler Service Polska Sp. z o.o.

Magazynier - Zaopatrzeniowiec

 • Łódź, łódzkie
 • 5 000-6 100 zł brutto / mies. Umowa o pracę

Magazynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Dodana
Wygasa (za 8 dni)
Magazynier - Zaopatrzeniowiec

Stadler Service Polska Sp. z o.o.

Stadler jest dostawcą systemowych rozwiązań w zakresie budowy pojazdów szynowych od 75 lat. Posiadamy szeroką gamę produktów w segmentach pojazdów ruchu miejskiego i kolejowego: tramwajów, metra, pociągów regionalnych, podmiejskich, międzymiastowych oraz dalekobieżnych. Produkujemy również lokomotywy liniowe i manewrowe oraz wagony pasażerskie. Przyświeca nam jeden cel - chcemy aby podróż naszymi pojazdami była szybka, komfortowa i gwarantowała najwyższe bezpieczeństwo.

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie i wydawanie towarów
 • przygotowywanie towarów do transportu, załadunek i rozładunek towarów
 • prawidłowe rozmieszczanie towarów na magazynie zgodnie z standardami spółki
 • zapewnianie wystarczającego stanu zapasu towarów poprzez składanie zapotrzebowań do zespołu zakupów
 • zapewnienie prawidłowego przepływu towarów, odpowiedzialność za zgodny stan ilościowy towarów
 • prawidłowe wprowadzanie ruchów magazynowych (PZ, RW, ZW, MM) do systemu informatycznego obsługującego magazyn
 • udział w inwentaryzacjach magazynu
 • organizowanie zaopatrzenia w części i narzędzia
 • nadzór nad prawidłowym stanem narzędzi
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów związanych z zakresem odpowiedzialności

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość procesów magazynowych
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz doświadczenie w pracy z systemami magazynowymi
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia na wózek widłowy
 • samodzielność, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole

Oferujemy

 • oferujemy interesującą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie urlopu wypoczynkowego, zapomoga świąteczna, dofinansowanie imprez)
 • atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych (karta lunchowa, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta sportowa)
 • przyjazną atmosferę pracy, spotkania integracyjne
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dodatki do urlopu
 • Dodatki świąteczne
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Karta Multisport
 • Pakiet socjalny
 • Parking
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Program poleceń pracowników
 • Prywatna opieka lekarska
 • Przyjazna atmosfera
 • Spotkania integracyjne
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Stołówka pracownicza
 • System premiowy
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W STADLER SERVICE POLSKA SP. Z O. O.

  ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
  Stadler Service Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa
  W dalszej części jako: Stadler lub Spółka
  Kontakt e-mail: ochronadanych@stadlerrail.com

  CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
  1) Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty pracy na podstawie:
   art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy.
   art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania przez kandydata do pracy pozostałych danych w złożonej ofercie pracy, wykraczających poza Kodeks pracy.
  2) Przeprowadzenie działań z wybranymi kandydatami przed zawarciem umowy o pracę na podstawie:
   art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy, np. kierowanie na wstępne badania lekarskie).
  3) Budowanie bazy kandydatów na poczet przyszłych rekrutacji oraz przeprowadzenie rekrutacji na podstawie:
   art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).
  4) Obrona przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
   art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie niezbędne jest w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię).

  Prosimy Państwa o nieujawnianie w składanych dokumentach aplikacyjnych danych dotyczących stanu zdrowia, jak również niezałączanie dodatkowych dokumentów o stanie zdrowia. Jeżeli jednak przekażecie nam Państwo te informacje wówczas będziemy prosili Państwa o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych o stanie Państwa zdrowia i będziemy przetwarzać te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Jeżeli przekażecie nam Państwo inne dane osobowe, które należą do danych szczególnych kategorii danych osobowych, jak np. informacje o poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych i inne o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i zanonimizuje te dane, gdyż zgodnie z przepisami prawa nie możemy przetwarzać tych danych osobowych w procesie rekrutacji.

  CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
  1) W zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy Państwa dane przetwarzać będziemy do czasu zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. W zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody, Państwa dane przetwarzać będziemy do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie Stadler usunie Państwa dane, nawet wtedy gdy udzielona zgoda nie zostanie przez Państwa wycofana.
  2) W zakresie przeprowadzenia działań z wybranym kandydatem przed zawarciem umowy o pracę dane osobowe zostaną włączone w zakres dokumentacji pracowniczej (część A akt osobowych) i będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa dotyczący przechowywania akt osobowych pracownika, tj. 10 lat od ustania zatrudnienia.
  3) W celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje oraz przeprowadzenia rekrutacji Państwa dane przetwarzać będziemy do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie Stadler usunie Państwa dane, nawet wtedy gdy udzielona zgoda nie zostanie przez Państwa wycofana.
  4) W celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń Państwa dane przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia roszczeń.
  5) Dane osobowe o stanie zdrowia podane dobrowolnie przez kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres zgodny z przepisami prawa.

  ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
  a) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym i innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  b) Podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Państwa zgody.
  c) Podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych - w szczególności dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie spółką i jej procesami, w tym procesem rekrutacyjnym (agencje rekrutacyjne, portale rekrutacyjne, systemy ATS), podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Administrator udostępni również Państwa dane Pracownikom oraz Współpracownikom Spółki, którym udostępnienie danych niezbędne jest do wykonania celów określonych w niniejszej informacji oraz konieczność ich udostępnienia wynika z obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy, czy też formy współpracy. Każda z osób posiada imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz została zobowiązana do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

  W związku z działalnością spółki Stadler Service Polska Sp. z o. o. w grupie kapitałowej Stadler, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (Szwajcarii) do spółki Stadler Bussnang AG, Ernst-Stadler-Strasse 1, 9565 Bussnang. Jednocześnie informujemy Państwa, że Komisja Europejska uznała, że Szwajcaria zapewnia takie same gwarancje ochrony danych jak państwa UE decyzją z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE)
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN oraz decyzją wykonawczą 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 roku (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8353).

  PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:
   Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.
   Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.
   Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
   Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Stadler, listownie lub pocztą elektroniczną.
  Kontakt e-mail: ochronadanych@stadlerrail.com
   Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody).
   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
  Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i niezbędnym, by mogli Państwo uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do  Stadler Service Polska Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie  innych danych jest dobrowolne, oparte na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (danych podanych na zgodzie) oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO. Więcej informacji o okolicznościach przetwarzania Twoich danych osobowych dostępnych jest w naszej Polityce Prywatności pod adresem: Stadler_Service_PL_Polityka_prywatności.pdf (stadlerrail.com)

Praca alert - powiadomienia

Magazynier, Łódź

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka