Kopalnia Soli

Przewodnik po Kopalni Soli Wieliczka

 • Kraków, małopolskie

Specjalista ds. turystyki, Rezydent

Umowa zlecenie

Dodatkowa/dorywcza

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Dodana
Wygasa (za 12 dni)
Przewodnik po Kopalni Soli Wieliczka

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Europie. Zakładem produkcyjnym była już w XIII wieku, a przez kolejne stulecia współtworzyła potęgę polskiej gospodarki. Dostarczała sól na stoły niemal całej Europy.

Współcześnie jest jednym z najchętniej zwiedzanych miejsc w Polsce i wciąż czynnym zakładem górniczym, w którym w trosce o ochronę miejsc zabytkowych prowadzone są intensywne prace zabezpieczające. Ze swym ogromnym dziedzictwem kultury materialnej i bogactwem przyrody nieożywionej podziemna Wieliczka stanowi unikatowy w skali światowej obiekt.

Zakres obowiązków

Kopalnia Soli „Wieliczka” zaprasza na kurs przewodnicki.

Zajęcia prowadzone będą w IV kwartale 2023 oraz I kwartale 2024.


Kurs dla kandydatów na przewodników to seria specjalistycznych wykładów oraz zajęć praktycznych. Uczestnicy zapoznają się m.in. z zagadnieniami z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geologii. Poznają dawne i współczesne techniki górnicze, a także zgłębią zasady bezpiecznego funkcjonowania kopalni. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim.Poszukujemy osób otwartych i ciekawych świata, dyspozycyjnych i… lubiących długie spacery, albowiem trasa zwiedzania to solidne 3,5 km. Czekamy na osoby w różnym wieku (musisz jednak być pełnoletni), które chcą oprowadzać po wielickich podziemiach po polsku lub w językach obcych (wymagany certyfikat językowy).

Koszt kursu:

 • Udział w kursie jest bezpłatny.
 • Po zakończeniu kursu, w przypadku rozpoczęcia współpracy jako przewodnik jest konieczność poniesienia opłaty za mundur przewodnika w wysokości ok. 1000 PLN brutto.

Wymagania

Czego dokładnie od Ciebie oczekujemy?

 • komunikatywności
 • umiejętności interpersonalnych
 • dyspozycyjności
 • zaangażowania i chęci do nauki
 • wysokiej kultury osobistej oraz kultury języka

Więcej informacji na temat kursu można znaleźć na stronie

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube, oraz Facebook

Oferujemy

Co zyskujesz?

 • zatrudnienie w unikatowym i prestiżowym obiekcie z Listy UNESCO, w solidnej i odpowiedzialnej firmie z ponad 700-letnimi tradycjami
 • elastyczny czas pracy – oprowadzanie po kopalni bez trudu połączysz z już posiadanym etatem czy nauką
 • po zakończeniu kursu i zdaniu wymaganych egzaminów zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub B2B
 • szczegółową wiedzę o jednym z najcenniejszych polskich zabytków
 • gwarancję spotkań z ciekawymi, a bywa, że i sławnymi ludźmi z całego świata
 • pracę w ruchu: żadnego siedzenia za biurkiem!
 • podniesienie kompetencji społecznych: praca z turystami uczy pewności siebie, dobrej organizacji, otwartości na ludzi. Jeżeli oprowadzasz w języku obcym, dodatkowo podszkolisz swoje umiejętności językowe
 • przynależność do grupy przewodnickiej, która swoje początki bierze od górników oprowadzających takie znakomitości jak Chopin czy Piłsudski

Ważne informacje o kursie:

 • nauka prowadzona jest w trybie hybrydowym – samodzielna nauka, zajęcia zdalne i stacjonarne, zajęcia praktyczne
 • zajęcia praktyczne planowane są w dni powszednie od godz. 16.00 oraz w wybrane soboty
 • późniejsza forma współpracy - umowa cywilno-prawna lub działalność gospodarcza
 • Klauzula informacyjna  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie wskazane poniżej spółki z Grupy Kopalnia Soli „Wieliczka” (dalej „Grupa KSW”):
  Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka,
  Kopalnia Soli "Wieliczka" Turystyka Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka,
  Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka,
  zwane dalej łącznie: „Współadministratorami”.

  Na podstawie porozumienia Współadministratorzy wspólnie ustalili cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w obszarze rekrutacji pracowników. Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy w sprawach ochrony danych osobowych: IOD Grupy KSW, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, e‑mail: iod.sa@kopalnia.pl.
  Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod.sa@kopalnia.pl.
  Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pochodzące ze zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, osobiście, za pośrednictwem e-mail lub pocztą tradycyjną w ramach ogłoszeń otwartych (bez wskazania konkretnego stanowiska pracy), a także, w przypadku wyrażenia przez osobę biorącą udział w rekrutacji na wskazane stanowisko pracy zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy u Współadministratorów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda w formie oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe).
  W przypadku rekrutacji na określone stanowisko pracy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratora prowadzącego rekrutację, jako administratora tych danych, w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na określone stanowisko wskazane w ogłoszeniu

  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; dotyczy danych wskazanych w przepisach prawa pracy, wszczególności w art. 221 § 1 Kodeksu pracy)

  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie danych i dokumentów aplikacyjnych na wskazany adres email lub poprzez system rekrutacyjny) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż wynika to z przepisów prawa pracy

  Obrona przed ewentualnymi roszczeniami w związku zprowadzonym procesem rekrutacji

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)  Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Współadministratorów, Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., jako podmiot przetwarzający, któremu pozostali Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych w ramach procesów rekrutacji, podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną stron internetowych, za pośrednictwem których prowadzona jest rekrutacja oraz inne usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi doradztwa personalnego, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:
  w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – do chwili cofnięcia udzielonej zgody, przy czym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  w przypadku danych wskazanych w przepisach prawa pracy – do chwili zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko (jeśli nie wyraził/a Pani/Pan przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy u Współadministratorów);
  w przypadku danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:


  prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Wszystkie wskazane w ust. 8 prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres punktu kontaktowego (wskazanego w pkt 2 powyżej), jak również wobec każdego ze Współadministratorów (w przypadku danych osobowych objętych współadministrowaniem) lub właściwego administratora danych.
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Kopalnia Soli „Wieliczka” moich danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego.

Praca alert - powiadomienia

Specjalista ds. turystyki, Rezydent, Kraków

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka