Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 06.07.2023
SPIE Stangl Technik sp. z o.o.

Projektant/ka Instalacji Elektrycznych

 • Warszawa, mazowieckie

Projektant

Umowa zlecenie

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Dodana
Wygasła (2 miesiące)
Projektant/ka Instalacji Elektrycznych

SPIE Stangl Technik sp. z o.o. należy do grupy SPIE Deutschland & Zentraleuropa działającej w Niemczech, Polsce, Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i Węgrzech. Grupa zatrudnia ponad 17.000 pracowników (z czego ok. 250 osób w SPIE Stangl Technik ) a w roku 2021 osiągnęła obrót ok. 2,4 mld €. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w trzech (w Świdnicy, Warszawie i Poznaniu) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółka SPIE Stangl Technik zajmuje się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Projektant/ka Instalacji Elektrycznych

Zakres obowiązków

  • Przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych

  • Współpraca i koordynacja z Działem Automatyki i projektantami HVAC

  • Opracowywanie rozwiązań optymalizacyjnych w projektach otrzymanych do wyceny lub realizacji pod względem technicznym i cenowym,

  • Opracowywanie dokumentacji powykonawczej

Wymagania

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku elektrycznym lub elektroenergetycznym,

 • Minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu w branży elektrycznej lub w obszarze automatyki,

 • Znajomość programów wspomagających projektowanie,

 • Dobra znajomość obowiązujących norm i przepisów,

 • Znajomość rynku producentów materiałów i urządzeń.Mile widziane

 • doświadczenie wykonawcze
 • doświadczenie kalkulacyjne
 • uprawnienia projektowe

Oferujemy

  • Zatrudniamy na pełen etat na podstawie umowy o pracę

  • Zapewniamy możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego

  • Dajemy możliwość dokształcania poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach

  • prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin

  • Dofinansowujemy program sportowy Multisport

  • możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego w całości finansowanego przez Pracodawcę


  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z prowadzonym procesem rekrutacji informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SPIE Stangl Technik sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25, 58 -100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346595 (Administrator). Z Administratorem można się kontaktować na adres podany powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@stangl-technik.pl. Nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji CV kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane, zgodnie z wymogami RODO. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie CV w kolejnych rekrutacjach (o treści wskazanej poniżej), dokumenty kandydata są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia obecnego procesu rekrutacji (lub, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników) oraz by udzielić informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o:

   6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,
   6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
   6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to: zabezpieczenie mienia i osób (monitoring wizyjny),

   lub w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie poniższych warunków art. 9 ust. 2 RODO:

   9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

   Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić przede wszystkim: firmie dostarczającej oprogramowanie kadrowo-płacowe, biurowe, pocztę elektroniczną, oprogramowanie do zarządzania rekrutacjami, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia oraz innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT, firmom realizującym usługi konsultingowe w dziedzinie prawa. Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić również upoważnionym pracownikom Administratora, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Państwa danych (np. operacje kadrowo-płacowe).

    

   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

    

   Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

    

   Aplikacji nie odsyłamy.

  Praca alert - powiadomienia

  Projektant, Warszawa

  Te oferty mogą Cię również zainteresować
  Powrót do listy ofert

  Dbamy o Twoją prywatność

  Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

  Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

  Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

  Dostosowuję swój wybór

  Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
  Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
  Narzędzie analityczne HotJar Statystyka