Opublikowana
Wygasa (za 16 dni)

Inspektor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

             

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań służby BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów i prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu BHP,

 • bieżąca kontrola stanowisk pracy w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy,

 • udział w sporządzaniu dokumentacji powypadkowej, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

 • współpraca z kadrą zarządzającą w zakresie ciągłej poprawy warunków i bezpiecznej organizacji pracy,

 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania

 • wykształcenie wyższe lub średnie (kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)

 • doświadczenie (co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP)

 • prawo jazdy kat. B

 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole

 • dobra organizacja pracy własnej

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • mile widziane uprawnienia inspektora ochrony PPOŻ

Oferujemy

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • narzędzia niezbędne do pracy na tym stanowisku

 • możliwość poszerzenia kwalifikacji i dalszego rozwoju

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Płońsku, tel. 23 662-42-78.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iodo@pgk.plonsk.pl lub wysyłając korespondencję pod adres ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  Odbiorcami danych osobowych będą personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 4 miesiące. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy, a po tym czasie zostaną usunięte.
  Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Administrator nie dokonuje przekazania danych osobowych do państw spoza EOG, ani organizacji międzynarodowych.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 9 miesięcy.”
Miejsce pracy
 • Płońsk pow. płoński, Mazowieckie

Praca alert - powiadomienia

Inspektor, Płońsk

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka