Agencja Pośrednictwa Pracy Jobmariopol

ELEKTRYK DO PRACY W NIEMCZECH

Opublikowana
Wygasa (za 6 dni)

Elektryk

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Rekrutacja zdalna

www.jobmariopol.pl


Jako profesjonalna agencja pracy zapewniamy naszym kandydatom profesjonalną obsługę, doradztwo, stabilne i solidne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z zagranicznym pracodawcą, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, opiekę koordynatora i wsparcie.

Nasza agencja działa w oparciu o długoletnie doświadczenie w branży rekrutacji pracowników.  

Znamy oczekiwania kandydatów i pracodawców i wychodzimy im naprzeciw.
Dla zgłaszających się do nas osób poszukujących pracy mamy szeroki wybór ofert pracy na terenie Niemiec. Zapraszamy do nas nie tylko specjalistów w swoim fachu, ale też osoby, które chcą się przebranżowić albo szukające pracy tymczasowej.

Aktywnie współpracujemy z zaufanymi niemieckimi pracodawcami, którzy zapewniają stabilne warunki zatrudnienia, pracę w pełnym wymiarze czasu ,na czas nieokreślony oraz atrakcyjne wynagrodzenie. 

Kraj: Niemcy , różne lokalizacje
Czas pracy: Pełny wymiar godzin

Zakres obowiązków

• Elektryk budowlany-wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych,
• Elektryk przemysłowy-montaż rozdzielnic i tras kablowych na obiektach przemysłowych,
• Modernizacja instalacji elektrycznych.

Wymagania

• Doświadczenie w zawodzie elektryka,
• Wykształcenie w kierunku elektryk, elektromonter,
• Znajomość języka niemieckiego w stopniu minimum komunikatywnym,
• Jedna osoba w grupie musi posiadać auto i znać język niemiecki,
• Pracowitość, samodzielność, motywacja do pracy, dokładność, uczciwość, dobra organizacja pracy.

Oferujemy

• Stabilną pracę w pełnym wymiarze godzinowym,
• Umowę bezpośrednio z niemieckim pracodawcą,
• Zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę w jedno-dwuosobowych pokojach,
• Zarobki na poziomie 13-14 Euro netto
• Wypłaty pensji bezpośrednio od pracodawcy niemieckiego,
• Meldunek i ubezpieczenie bezpośrednio z niemieckim pracodawcą na niemieckich warunkach,
• Urlopy i dodatki według niemieckich przepisów pracy,
• Długoterminową współpracę z niemieckim pracodawcą,
• Pomoc koordynatora w załatwieniu formalności,
• Możliwość podjęcia pracy w grupie bez znajomości języka niemieckiego (jedna osoba w grupie musi znać niemiecki i posiadać auto do dojazdów do pracy),
• Pracę na terenie całych Niemiec.

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL Mariusz Kusy Zaraszów 70A  23-100 Bychawa działająca w oparciu o wpis do CEIG NIP :PL 7131455845 oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia z dnia 01.08.2017. pod  numerem 16994  dokonany przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
  2. Administrator danych osobowych – Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  3.Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualna wiedzą i normami nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - realizacji zawartych umów
  - realizacji procesu rekrutacji i skutecznego skierowania kandydata do pracy
  -ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  -partnerskie agencje rekrutujące wyłącznie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy  ,uniemożliwi realizację tej umowy i świadczenia usług.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
  a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e)  prawo do przenoszenia danych -otrzymywania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie ,nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.
  f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  9.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych , przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. .
  11.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 • Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
Miejsce pracy
 • Niemcy

Praca alert - powiadomienia

Elektryk, Niemcy

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka