Opublikowana
Wygasa (za 8 dni)

Specjalista ds. kadr i płac

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Zastępca Kierownika Działu Płac

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st.Warszawy.Specjalista ds. rozliczania umów i VAT oraz windykacji należności


Specjalista / Starszy specjalista ds. finansowo – księgowych


Zastępca Kierownika Działu Płac


Zakres obowiązków

 • Wspieranie kierownika działu w organizacji prawidłowego funkcjonowania działu, rozwiązywanie bieżących problemów oraz zastępowanie kierownika podczas jego nieobecności.
 • Naliczanie wypłat wynagrodzeń, odpraw, ekwiwalentów oraz sporządzanie list wypłat;
 • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich;
 • Dokonywanie potrąceń wypłat /podatek dochodowy, ZUS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, pożyczka mieszkaniowa, potrącenia sądowe/ itp.;
 • Dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczania miesięcznego i rocznego podatku dochodowego pracowników;
 • Dokonywanie rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji DRA i raportów imiennych pracowników RCX, RCA, RMUA;
 • Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników placówek oświatowych,
 • Współdziałanie z placówkami w zakresie uzgadniania danych finansowych do różnego rodzaju zestawień i sprawozdań na potrzeby BE, GUS itp.
 • Prowadzenie analizy realizacji planów finansowych wydatków paragrafów płacowych i pochodnych poszczególnych placówek oświatowych i Biura.

Wymagania

Niezbędne:


 • Wykształcenie – wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
 • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
 • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Znajomość aktów prawnych:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy; Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

Ustawa z dnia 19.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;

Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych;

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl).


 • Umiejętności praktyczne:

Praktyczna znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i zasad naliczania wynagrodzeń;

Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).


Dodatkowe:


 • Preferowane wykształcenie - wyższe o specjalności prawa pracy, kadry lub/i płace, rachunkowość lub studia podyplomowe w tym zakresie lub ukończenie kursu kadrowo-płacowego potwierdzonego certyfikatem zawodowym specjalisty ds. płac lub kierownika działu kadr i płac;
 • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
 • Umiejętności szczególne:
 • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość programu płacowego PŁATNIK;
 • Znajomość programów płacowych typu: sQula, Vulcan.
 • Kompetencje:
 • Identyfikacja z Pracodawcą;
 • Komunikatywność i współpraca;
 • Orientacja na klienta;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
 • Sumienność;
 • Terminowość i zarządzanie czasem.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 7 850 zł do 9 050 zł.
 • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
 • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze.
 • Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty


 • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”


Dokumenty aplikacyjne należy w terminie do:

21 maja 2023 roku

Atrakcyjne wynagrodzenie
Dodatkowe ubezpieczenie
Elastyczny czas pracy
Pracownicze Plany Kapitałowe
Przyjazna atmosfera
Stabilne warunki zatrudnienia
Szkolenia, kursy, konferencje
Szkolenie stanowiskowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Świeża kawa z ekspresu
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy 02-777 Warszawa al. KEN 61, NIP: 5252248481. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy 02-777 Warszawa al. KEN 61, NIP: 5252248481 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Warszawa

Praca alert - powiadomienia

Specjalista ds. kadr i płac, Warszawa

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka