From Poland With Dev

Business Analyst | mały team, e-learning

Specjalista ds. analizy i statystyki

Kontrakt b2b

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca zdalna

Rekrutacja zdalna

Wynagrodzenie
 • 13 000 - 21 000 PLN / mies. netto Kontrakt B2B
 • 11 000 - 18 000 PLN / mies. brutto Umowa o pracę
Business Analyst | mały team, e-learning

Od momentu założenia From Poland With Dev naszym celem jest stworzenie nowoczesnego software house, w którym zespół się rozwija i choć trochę zmienia ten świat na lepsze. Zależy nam na rozwoju w obszarze twardym i miękkim, pracujemy nad sprawnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, pozwalającymi na bezkonfliktowe zrozumienie potrzeb - szczególnie klientów i product ownerów.

Stanowimy obecnie ok. 50-osobowy zespół programistów, designerów, testerów i innych specjalistów web/IT. Zajmujemy się głównie projektowaniem i tworzeniem aplikacji webowych, desktopowych i stron internetowych. Zarządzaniem developmentem zajmujemy się częściowo wewnętrznie, a częściowo pod kierownictwem klienta. Pracujemy aż w kilkunastu popularnych technologiach. 99% naszych usług to praca dla znajomych - dzięki temu nasi klienci nie są przypadkowi i mamy do nich duże zaufanie. Wśród nich są firmy USA - m.in. z doliny krzemowej oraz Austin, pracujemy również dla europejskich firm z Niemiec i UK.

Szukamy Business/Product Analyst, który dołączy do szybko rozwijającego się produktu e-learningowego z Teksasu. Korzystają z niego amerykańskie instytucje i firmy z wielu branż, m.in. medycznej, usługowej i cybersecurity. Blisko współpracując z CTO oraz COO, dołączysz do niewielkiej organizacji z kilkuosobowym działem technicznym (CTO, programiści i QA).

W tym projekcie na pewno docenisz:

- wolność i wpływ: pracując w małym zespole masz duży wpływ na procesy, komunikację i sposób specyfikacji

- zero formalności i polityki: mały, zgrany, ultrawydajny team, który stawia na konkrety i brak korpo-formalności

- dynamiczny rozwój: produkt stale rośnie, w perspektywie implementacja ciekawej roadmapy i przygotowanie produktu do skalowania

- satysfakcję: produkt radzi sobie świetnie, stąd potrzeba intensywnego rozwoju technologicznego

- doskonały tooling: nie oszczędzamy na narzędziach i licencjach, dostarczamy wszystko, co niezbędne do efektywnej pracy

- kompetentny zespół: będziesz pracować ze starannie dobranym zespołem technicznym i biznesowym.

Zakres obowiązków

 • zbieranie i dokumentowanie wymagań, potrzeb oraz problemów klienta

 • identyfikowanie i modelowanie procesów biznesowych (np. z pomocą BPMN, UML)

 • zarządzanie JIRĄ (taski, roadmapy, sprinty)

 • tworzenie makiet (mile widziana podstawowa znajomość UX/UI)

 • przygotowywanie propozycji rozwiązań w bliskiej współpracy z Technical Architect

 • wsparcie analityczne w projektowaniu, realizacji oraz testowaniu aplikacji

 • dla osób zainteresowanych - proaktywny wkład w roadmapę produktu.


Wymagania

 • komercyjne doświadczenie w tworzeniu wymagań i specyfikacji

 • umiejętność pracy w JIRA: pisania user stories, epics, acceptance criteria, obsługa Advance Roadmap, itd.

 • znajomość narzędzi do tworzenia makiet, dokumentacji i schematów, np. Lucidchart / Balsamiq / JIRA / Confluence

 • ​podstawowa znajomość SQL​​ (ułatwiająca analizę powiązań i proponowanie rozwiązań) oraz manualnego testowania oprogramowania

 • znajomość Scrum/Scrumban

 • komunikacyjne: umiejętność łączenia ludzi i negocjacji zarówno z teamem technicznym, jak i z biznesowym

 • proaktywność w proponowaniu nowych rozwiązań i ulepszaniu istniejącego procesu rozwoju aplikacji

 • samodzielność, dokładność oraz problem-solving skills

 • gotowość do pracy częściowo w amerykańskich godzinach

 • swobodny język angielski.

Oferujemy

 • nowy sprzęt do wyboru

 • work-life balance (m.in. płatny urlop przy B2B, MultiSport, angielski z native speakerem, becikowe, elastyczne godziny pracy, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, eventy sportowe)

 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi (program szkoleń, system poleceń, budżet integracyjny, lunche zespołowe i prezenty świąteczne)

 • stabilną i długofalową współpracę; B2B, UZ lub UoP

 • elastyczne godziny pracy

 • wynagrodzenie: 13-21k PLN netto+VAT B2B, 11-18k PLN brutto UoP

 • praca zdalnie lub z biura (w Krakowie lub Bielsku-Białej, możliwość coworkingu w innych miastach).


Nasz proces rekrutacji:

 • 30min wstępnej rozmowy z HR

 • spotkanie techniczne

 • 60min finalnego spotkania z CTO


O From Poland With Dev

Jesteśmy międzynarodowym zespołem ceniącym rozwijające projekty, relacje międzyludzkie i work-life balance. Pracujemy wyłącznie z klientami z polecenia - dzięki temu nie jesteśmy podwykonawcą i działamy jako “team extension”, będąc pełnoprawnymi członkami projektów. Cenimy pracę blisko biznesu, swobodę i możliwość wpływania na produkt. Minimalizujemy formalności, bo interesuje nas wydajna, merytoryczna praca i rozwój. Brak dystansu, otwartość, zaufanie i ludzkie podejście to filary naszej codziennej pracy.


Zapraszamy - aplikuj również bez CV. Napisz do Eli w razie pytań bądź wątpliwości.

Atrakcyjne wynagrodzenie
Dofinansowanie do nauki języka obcego
Elastyczny czas pracy
Karta Multisport
Program poleceń pracowników
Prywatna opieka lekarska
Przyjazna atmosfera
Spotkania integracyjne
Stabilne warunki zatrudnienia
Szkolenia, kursy, konferencje
Służbowy laptop
Ubezpieczenie grupowe
 • Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest From Poland With Dev Paweł Kisiel, ul. Czysta 10/5, 31-121 Kraków, NIP: 9372585906 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: jobs@frompolandwithdev.com lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne: w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę: w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lic. c RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy); w zakresie innych danych osobowych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: danych zawartych w CV, danych zawartych w portfolio oraz Pana/Pani wizerunku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w przypadku, gdy podstawą współpracy będzie umowa o świadczenie usług lub umowa zlecenia: w zakresie danych osobowych niezbędnych do przygotowania projektu umowy, a więc: imienia i nazwiska, adresu korespondencji, danych kontaktowych, numeru PESEL/NIP – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest konieczność podjęcia przez Administratora określonych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a więc: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, danych zawartych w CV, danych zawartych w portfolio oraz Pana/Pani wizerunku - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli chciałby Pan/Pani wziąć dodatkowo udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora i wyrazi Pan/Pani na to swoją dodatkową (opcjonalną) zgodę, wszystkie Pana/Pani dane osobowe (niezależnie od rodzaju) będą przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); niezależnie od ostatecznie przyjętej podstawy prawnej Pana/Pani zatrudnienia lub współpracy, ze względu na specyfikę prowadzenia procesu rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznego systemu elevato, Administrator danych będzie dodatkowo przetwarzał Pana/Pani adres e-mail w celach identyfikacyjnych oraz weryfikacyjnych; pozwoli nam to m.in. w sposób bezpieczny realizować Pani/Pana uprawnienia wynikającej z przepisów RODO (np. odwołanie zgody, aktualizacji Pana/Pani danych, umożliwienie dostępu do danych osobowych itp.); podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); niezależnie od wyżej wskazanych celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora po zakończonym procesie rekrutacji lub po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w celach archiwizacyjnych oraz w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – w tym zakresie Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcy danych osobowych: Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów, z którymi Administrator zawarł dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami są w szczególności podmiotu świadczące usługi prawne, księgowe oraz w obszarze wsparcia rekrutacji. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest także elevato S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, jako podmiot dostarczający i utrzymujący system elevato, służący do wsparcia rekrutacji prowadzonych na rzecz Administratora. Pana/Pani dane osobowe mogą być także udostępniane organom władzy publicznej na ich żądanie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych: Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej (opcjonalnej) zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią swojej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 15 lat. Po zakończeniu obecnego procesu rekrutacji, jeżeli nie wyraził Pan/Pani dodatkowej (opcjonalnej) zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwizacyjnych oraz w celach dowodowych przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat. Prawa związane z przetwarzaniem danych: Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo do: (a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; (b) sprostowania danych osobowych; (c) usunięcia danych osobowych (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa); (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (f) przenoszenia danych osobowych; (g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem; (h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00); więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl. Wszystkie żądania dotyczące realizacji przez Pana/Panią swoich uprawnień opisanych powyżej prosimy kierować na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Niezbędność podania danych i konsekwencje ich niepodania: w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę – Administrator ma prawo żądać od Pana/Pani danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jako że są one niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji; brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji; w przypadku innych danych osobowych niż te określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ich podanie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa a zatem jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla Administratora do przeprowadzenia procesu rekrutacji; tym samym brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji; w przypadku, gdy podstawą współpracy będzie umowa o świadczenie usług lub umowa zlecenia – podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa a zatem jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla Administratora do przeprowadzenia procesu rekrutacji; tym samym brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji; podanie przez Pana/Panią adresu e-mail w celach identyfikacyjnych oraz weryfikacyjnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznego systemu elevato; ma Pan/Pani jednocześnie zapewnione prawo do alternatywnego zgłoszenia swojej kandydatury za pomocą adresu e-mail: jobs@frompolandwithdev.com. Informujemy, że decyzje związane z prowadzonym przez Administratora procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Więcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Administratora: https://frompolandwithdev.com/privacy-policy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez From Poland With Dev Paweł Kisiel (adres: ul. Czysta 10/5, 31-121 Kraków) zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://frompolandwithdev.com/privacy-policy/.
Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała
 • Praca zdalna
Opublikowana
Wygasa (za 17 dni)

Praca alert - powiadomienia

Specjalista ds. analizy i statystyki, Bielsko-Biała

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Pracodawca From Poland With Dev

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka