Administrator IT

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Administrator systemów komputerowych

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, powołaną do obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m. st.Warszawy.


Starszy referent / Specjalista rozliczania umów i VAT oraz windykacji należności


Starszy referent / Specjalista ds. zamówień publicznych


Starszy referent / Specjalista ds. płacSpecjalista ds. finansowo – księgowych – 2 etaty


Administrator systemów komputerowych– 1 etat


O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Administrator systemów komputerowych

Zakres obowiązków

 • Planowanie i projektowanie rozwoju oraz optymalizowanie infrastruktury informatycznej Biura i placówek oświatowych na terenie dzielnicy Ursynów;
 • Konsolidacja usług związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem centralnych rozwiązań informatycznych w placówkach oświatowych dzielnicy Ursynów;
 • Administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi oraz oprogramowaniem Biura oraz placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ursynów;
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego pracownikom Biura i placówek oświatowych (Helpdesk);
 • Zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego danych przetwarzanych w Biurze oraz placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Ursynów;
 • Analizowanie potrzeb informatycznych Biura i placówek oświatowych oraz udział w procedurze zakupowej, przy odbiorach i instalacji sprzętu i oprogramowania;
 • Współpraca w ramach Działu Informatyki przy utrzymaniu i konserwacji systemów informatycznych.

Wymagania

 • Wykształcenie – średnie;
 • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok (przy wykształceniu wyższym) lub 3 lata (przy wykształceniu średnim) stażu pracy w tym co najmniej 1 rok w obsłudze informatycznej lub administrowaniu systemami komputerowymi;
 • Obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych;
 • Pełnoletność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa na tle seksualnym;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Znajomość aktów prawnych:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/943/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (dostępny na stronie internetowej Biura dbfo.ursynow.pl)

Umiejętności praktyczne:

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows na stacjach roboczych i serwerach;
 • Podstawowa konfiguracja przełączników i ruterów;
 • Zarządzanie usługą katalogową;
 • Obsługa komputera, w tym programów biurowych (MS Office, Poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych (Telefon, Fax, Drukarka, Skaner).


Mile widziane:


 • Preferowane wykształcenie - średnie lub wyższe techniczne w zakresie informatyki, matematyki, fizyki lub pokrewne;
 • Preferowany obszar doświadczenia zawodowego – co najmniej 2 lata w obsłudze informatycznej lub administrowaniu systemami komputerowymi; Umiejętności szczególne: Konfiguracja polityk GPO;
 • Konfiguracja zabezpieczeń na urządzeniach sieciowych, serwerach i stacjach roboczych;
 • Obsługa systemów monitoringu;
 • Konfiguracja systemów operacyjnych Linux.

Kompetencje:


 • Identyfikacja z Pracodawcą;
 • Komunikatywność i współpraca;
 • Orientacja na klienta;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i ze stresem;
 • Sumienność;
 • Terminowość i zarządzanie czasem.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w 1,00 wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę. W przypadku pierwszego zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego (brak ukończenia służby przygotowawczej) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 6 miesięcy, w którym pracownik ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą. W przypadku zatrudnienia kandydata z doświadczeniem zawodowym w jednostkach samorządu terytorialnego (ukończona służba przygotowawcza) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na okres 1 roku w celu praktycznej weryfikacji jego kwalifikacji i wiedzy zawodowej.
 • Proponowane wynagrodzenie brutto, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego oraz dodatku stażowego: od 6 700 zł do 7 800 zł.
 • Praca związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, w tym pracownikami obsługiwanych placówek oświatowych, kontrahentami, pracownikami innych instytucji oraz podmiotów publicznych i prywatnych.
 • Stanowisko pracy wymaga obsługi komputera (poczta elektroniczna, programy MS Office, dedykowane do stanowiska inne programy biurowe) oraz innych urządzeń biurowych, w tym telefonu/faxu, drukarki oraz skanera.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Biura w Warszawie Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 na V piętrze. Stanowisko jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym windy i toalety) oraz niedostosowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową lub inną.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae (życiorysu) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • Oświadczenie kandydata dla celów rekrutacyjnych (wypełnione w formularzy aplikacyjnym systemu elektronicznej rekrutacji).
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności praktycznych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kandydat przesyłający aplikację za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji przedkłada wymagane dokumenty w formie skanów w formacie plików: PDF, JPG lub JPEG, jako załączniki do wiadomości.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy dostępnego na stronie w zakładce „Ogłoszenia” > „Praca”Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną w swojej siedzibie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
61 w Warszawie pok. 502 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (22) 277 51 00)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do:

1 kwietnia 2023 rokuAtrakcyjne wynagrodzenie
Dodatkowe ubezpieczenie
Elastyczny czas pracy
Pracownicze Plany Kapitałowe
Przyjazna atmosfera
Stabilne warunki zatrudnienia
Szkolenia, kursy, konferencje
Szkolenie stanowiskowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Świeża kawa z ekspresu
 • Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy 02-777 Warszawa al. KEN 61, NIP: 5252248481. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy 02-777 Warszawa al. KEN 61, NIP: 5252248481 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasa (za 4 dni)

Praca alert - powiadomienia

Administrator IT, Warszawa

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Pracodawca Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

 • Informatyk Serwisant HelpDesk Specjalista Wsparcie IT

  MIKRONEX IT
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca od zaraz
  • 5 000 - 6 000 PLN / mies.
  Aplikuj szybko
  Wygasa
 • SIEM Engineer (Elasticsearch)

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Dodana
 • SCOM Engineer

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  Dodana
 • SCOM Engineer

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  Dodana
 • SIEM Engineer (Elasticsearch)

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Dodana
 • SCOM Engineer

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  Dodana
 • SCOM Engineer

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  Dodana
 • Cyber Security Engineer

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  Dodana
 • SIEM Engineer (Elasticsearch)

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Dodana
 • SIEM Engineer (Sentinel)

  SMART-HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Dodana

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka