Baltic Wood SA

Kontroler Finansowy

Analityk finansowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Jesteśmy producentem drewnianych podłóg o zasięgu międzynarodowym. Nasza firma zatrudnia blisko 400 pracowników. Stawiamy na nowoczesność i wysoką jakość, jednocześnie dbając o bezpieczne warunki pracy. Jesteśmy laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, takich jak np. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2017 r.” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Stanowimy zespół zaangażowanych, pełnych optymizmu i zapału ludzi. Cenimy kreatywność, niestandardowe spojrzenie na świat, precyzję i entuzjazm.

Nasza firma zatrudnia blisko 400 pracowników. Stawiamy na nowoczesność i wysoką jakość, jednocześnie dbając o bezpieczne warunki pracy. Jesteśmy laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, takich jak np. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2017 r.” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Stanowimy zespół zaangażowanych, pełnych optymizmu i zapału ludzi. Cenimy kreatywność, niestandardowe spojrzenie na świat, precyzję i entuzjazm.

Przekonaj się i zobacz naszą perspektywę pracy – aplikowanie do Baltic Wood jest naprawdę proste!

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do grona osób, dla których praca jest pasją, do firmy, w której zdobędziesz nowe, ciekawe doświadczenia wyślij swoją aplikację –załącz swoje CV. Zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiego formularza oraz zaznaczenie niezbędnych zgód.

W Baltic Wood najważniejszy jesteś Ty, w naszej kulturze organizacyjnej doceniamy indywidualność i różnorodność.

Zakres obowiązków

Kluczowe Zadania:

 • Sporządzanie analiz i raportów dla potrzeb zarządu, kierownictwa i innych działów w firmie,
 • Optymalizacje istniejących i tworzenie nowych narzędzi controllingowych (budowanie raportów, przekształcanie baz danych, udział we wdrażaniu zmian systemowych oraz sposobów raportowania),
 • Kontrolę realizacji budżetów kosztowych w wyodrębnionych obszarach,
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca (kalkulacja i podsumowanie rezerw, weryfikacja dekretacji kosztów, monitorowanie procesu w zakresie wyznaczonych terminów),
 • Analizę cen i kosztów zakupu surowców,
 • Kalkulacje TKW, analiza rentowności projektów,
 • Udział w procesach prognozowania i budżetowania,
 • Wykonywanie analiz ad-hoc

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub pokrewne,
 • Umiejętności analityczne, dokładność, samodzielność, terminowość,
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • Mile widziana znajomość IFS, Power Query, Power Pivot

Oferujemy

 • Pracę na pełny etat w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym z ugruntowaną pozycją na rynku,
 • Profesjonalne narzędzia pracy, stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, wynagrodzenie adekwatne do zadań i odpowiedzialności,
 • Wsparcie w procesie wdrożenia,
 • Pakiet świadczeń : ofertę ZFŚS, świadczenia pieniężne w okresach świąt, paczki rzeczowe dla pracowników, wycieczki integracyjne, Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie,
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez współpracę z profesjonalną kadrą menedżerską,
 • Dodatki płacowe roczne,
 • Pyszną kawę codziennie i o każdej porze dnia, „Owocowe Czwartki”.

 • Informujemy, że 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Wood S.A. z siedzibą w Jaśle przy ulicy Fabrycznej 6a. 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Balic Wood S.A. można się skontaktować za pomocą adresu email inspektor@balticwood.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy, która ustala zakres przetwarzanych danych oraz Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a dla danych zbieranych dodatkowo - Pana/Pani zgoda, która może być wyrażona wprost lub przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na dobrowolnym podaniu tych danych (art. 6 ust. 1. lit a RODO). Dane mogę być przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i/lub na obronie przed ewentualnymi roszczeniami z tym związanymi (art. 6 ust. 1. lit f RODO). 5. Przetwarzane mogą być następujące kategorie danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, inne dane jeżeli zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także powierzane do przetwarzania podmiotom wykonującym na rzecz Baltic Wood S.A usługi związane z obsługą rekrutacyjną. 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od momentu złożenia aplikacji, także w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 11. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku. Podstawą przetwarzania w takim przypadku jest zgoda udzielona przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na dobrowolnym podaniu tych danych (art. 6 ust. 1. lit a RODO) 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą wykorzystywane do profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji.
 • Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji . Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji. *niepotrzebne skreślić
Miejsce pracy
 • Jasło pow. jasielski, Podkarpackie
Opublikowana
Wygasa (za 18 dni)

Praca alert - powiadomienia

Analityk finansowy, Jasło

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka