Doradca Klienta - Zabrze

Doradca

Umowa agencyjna

Dodatkowa/dorywcza

Młodszy specjalista (junior)

Provident Polska S.A.

Doradca Klienta


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie formularza zajmie ok. 5 min.


Zadzwoń lub napisz sms o treści DORADCA na numer 600 400 380

Zakres obowiązków

Będziesz odpowiedzialny/a za

 • Profesjonalne doradztwo z zakresu produktów pożyczkowych oraz wybranych produktów ubezpieczeniowych
 • Pozyskiwanie nowych Klientów i sprzedaż
 • Współpracę i utrzymywanie relacji z obecnymi Klientami
 • Zbieranie rat od Klientów

Wymagania

Zgłoś się do nas, jeśli posiadasz

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Chęć pracy w sprzedaży i obsłudze klienta (mile widziane doświadczenie)
 • Gotowość do pracy w terenie
 • Chęć rozwoju oraz zdobywania nowych umiejętności

Oferujemy

 • Umowę cywilnoprawną o świadczenie usług – odprowadzamy należne składki do ZUS!
 • Nieograniczoną wysokość wynagrodzenia zależną od wyników
 • Bezpłatne szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe
 • Pokrycie kosztów certyfikacji oraz szkoleń zawodowych dla osób sprzedających ubezpieczenia
 • Dodatkowe działania wspierające na początku współpracy
 • Dodatkowe bonusy i możliwość awansu
 • Najwyższe standardy i jasne zasady współpracy
 • Silną markę i sprzedaż produktów cieszących się zainteresowaniem
 • Elastyczne godziny współpracy dopasowane do Twoich możliwości
 • Telefon służbowy z bezpłatnym abonamentem, dostępem do Internetu oraz aplikacjami niezbędnymi do pracy z klientem
 • Administratorem danych osobowych jest Provident Polska S.A. 00-189 Warszawa ul. INFLANCKA 4 A, NIP: 5251571292. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika Administrator Administratorem Twoich danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa (dalej „my”). Dane kontaktowe Możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres naszej siedziby (podany wyżej). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: DPO@provident.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby. Cele przetwarzania danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: • przeprowadzić bieżący proces rekrutacji, w tym ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas; • przygotować dokumentację niezbędną do zawarcia z Tobą umowy o pracę – jeżeli zostaniesz wybrany do pracy u nas; • jeżeli zostaniesz wybrany do pracy u nas - Twój prywatny adres e-mail oraz numer telefonu będzie wykorzystywany do kontaktu z Tobą w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; • archiwizować Twoje dane w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawa prawna przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. • Twoja zgoda wyrażona poprzez Twoje przystąpienie do naszej bieżącej rekrutacji (kliknięcie przycisku „ Wyślij”), na przetwarzanie danych przekazanych w zgłoszeniu, w tym w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wskazane w punkcie powyżej. • Nasz uzasadniony interes prawny – w zakresie informacji dotyczących Twoich oczekiwań finansowych oraz terminu możliwości podjęcia współpracy z nami, a także danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, historii współpracy z Administratorem oraz weryfikacji w wewnętrznych bazach. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dowiedzieć się więcej o Twoich umiejętnościach i doświadczeniu podczas rozmowy, a także przebiegu historii współpracy z Administratorem (o ile taka współpraca miała miejsce)– jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy oraz czy nie występuje konflikt interesów lub zatrudnienie na danym stanowisku nie wiązałoby z ryzykiem prawnym lub finansowym dla pracodawcy. • Nasz prawnie uzasadniony interes oraz przepisy prawa, w przypadku gdy ubiegasz się o pracę na stanowiskach specjalistycznych np. związanych z dystrybucją ubezpieczeń, zarządzaniem mieniem Spółki itd. W takich przypadkach będziesz zobowiązany do przedstawienia dodatkowych dokumentów, w tym zaświadczenia o niekaralności. • Nasz prawnie uzasadniony interes - w zakresie komunikacji elektronicznej z kandydatami w trakcie trwania rekrutacji oraz po finalnym wyłonieniu kandydata na pracownika, a także zapewnienia prawidłowej identyfikacji kandydatów w naszym systemie rekrutacyjnym; • Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji. Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w tym dostawcom usług rekrutacyjnych, usług utrzymania systemów informatycznych, usług przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Źródło pochodzenia danych osobowych Zbieramy Twoje dane osobowe: • bezpośrednio od Ciebie podczas procesu rekrutacji; lub • od agencji rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy, jeżeli rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem takich podmiotów. W takim przypadku agencja rekrutacyjna lub pośrednictwa pracy przekazuje nam Twoje dane za Twoją zgodą lub na innej podstawie prawnej, o której agencja rekrutacyjna lub pośrednictwa pracy poinformowała Cię w swojej klauzuli informacyjnej. Od agencji otrzymujemy Twoje następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie , wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane, które przekazałeś agencji rekrutacyjnej lub agencji pośrednictwa pracy. Okres przetwarzania danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu: • przez 1 miesiąc licząc od końca miesiąca w którym rekrutacja została zakończona; • przez okres 1 roku – jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: • prawo dostępu do Twoich danych, • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez link otrzymany w e-mailu potwierdzającym zaaplikowanie na daną rekrutację . Prawo wyrażenia sprzeciwu W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych w celu zawarcia umowy o prace jest obowiązkowe i wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy o pracę. ________________________________________ Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Provident Polska S.A. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. CV, liście motywacyjnym) oraz pozyskanych podczas rozmowy rekrutacyjnej, dla celów prowadzenia bieżącej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z rekrutacją znajdziesz powyżej.
Miejsce pracy
 • Zabrze
Opublikowana
Wygasa (za 12 dni)

Praca alert - powiadomienia

Doradca, Zabrze

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka