Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 23.10.2022
Perlon GmbH

OPERATIONS MANAGER RECYCLING / KIEROWNIK OPERACYJNY RECYKLING

Kierownik

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik/koordynator

OPERATIONS MANAGER RECYCLING / KIEROWNIK OPERACYJNY RECYKLING

Perlon® - The Filament Company to innowacyjna, globalna grupa firm specjalizująca się w produkcji włókien syntetycznych do różnorodnych zastosowań. W zakładach w Niemczech, USA, Chinach i Polsce produkowane są włókna stosowane w przemyśle maszyn papierniczych (PMC), przemyśle szczotkarskim, w tekstyliach technicznych oraz w kosmetyce i stomatologii. Zatrudniając około 850 pracowników, Grupa Perlon® generuje obroty w wysokości około 150 milionów euro.

Perlon Gmbh z siedzibą w Niemczech do lokalizacji w Kluczborku (Polska) poszukuje osób na stanowisko


OPERATIONS MANAGER RECYCLING

Zakres obowiązków

 • Planowanie, szkolenie i organizacja pracy podległego zespołu pracowników
 • Planowanie, monitorowanie i ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Nadzór nad utrzymaniem sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz dokumentacją dozoru technicznego
 • Prowadzenie statystyk produkcji i raportów miesięcznych
 • Bieżące monitorowanie dokumentacji i procesów produkcyjnych zgodnie ze standardami systemów jakości grupy PERLON®
 • Udział w tworzeniu dokumentów dotyczących jakości procesów produkcyjnych
 • Monitorowanie i zarządzanie procesami związanymi z gospodarką odpadami (BDO)
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo pracy
 • Przygotowanie danych i receptur materiałowych dla produkcji
 • Organizacja dostaw surowców i zarządzanie gospodarką magazynową materiałów produkcyjnych oraz produktów końcowych
 • Odpowiedzialność za sprawny przebieg procesu produkcyjnego
 • Prowadzenie dziennika operacji procesów produkcyjnych

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (mile widziane: inżynieria produkcji, chemia)
 • Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego – warunek konieczny
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych
 • Znajomość procesów z zakresu regranulacji lub przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Znajomość MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, ustalania priorytetów, zdolności przywódcze, zorientowanie na jakość i cele, inicjatywa w działaniu
 • Gotowość do odbycia kilkumiesięcznego szkolenia w Niemczech

Oferujemy

 • Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie
 • Wsparcie w realizacji zadań i celów
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Niezbędne narzędzia pracy

Podmiot odpowiedzialny za rekrutację: Nowo Products Sp. z o.o.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nowo Products Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kluczborku (kod pocztowy: 46-200), przy ul. Fabrycznej 4, będąca częścią grupy Perlon - The Filament Company, zwana dalej: „Administratorem”. 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu 0048 77 418 66 30 lub drogą pocztową na adres: Nowo Products Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 46-200 Kluczbork. 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 3.1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 3.2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 3.3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), 3.4. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 3.5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego procesu rekrutacyjnego, 3.6. na podstawie Pani / Pana zgody, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do wykonania wewnętrznych celów administracyjnych związanych z procesem rekrutacji w ramach Grupy Perlon- The Filament Company (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z motywem 48 preambuły RODO). Podstawą przetwarzania jest ww zgoda. 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w punkcie 3.1. jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt III. Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt II. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-193), ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 6. W zakresie wskazanym w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W zakresie wskazanym w pkt 3.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody. W zakresie wskazanym w pkt 3.5 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki należące do grupy Perlon-The Filament Company, w tym spółka Perlon GmbH z siedzibą w Niemczech, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe. 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. 10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 2.
 • W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:" „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego.” Jeżeli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Miejsce pracy
 • Kluczbork pow. kluczborski, Opolskie
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Praca alert - powiadomienia

Kierownik, Kluczbork

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka