!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);
Alumetal SA

Inżynier ds. Integracji Systemów i Wdrażania Oprogramowania

Administrator IT

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca od zaraz

Inżynier ds. Integracji Systemów i Wdrażania Oprogramowania

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal

ALUMETAL S. A.

Grupa Alumetal - jeden z największych w Europie Centralnej producentów aluminiowych stopów odlewniczych zatrudni w Alumetal Poland sp. z o.o., Zakład Kęty pracownika na stanowisku:

INŻYNIER DS. INTEGRACJI I OPROGRAMOWANIA

Miejsce pracy: Kęty, woj. małopolskie

Atutem Naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w Naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu – zostań współtwórcą Grupy Alumetal

Zakres obowiązków

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • proponowanie, projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych, usprawniających procesy biznesowe w firmie;
 • utrzymanie i rozwój lokalnych systemów/baz danych;
 • współpraca z użytkownikami celem identyfikacji potrzeb i wdrożenia projektów;
 • wsparcie użytkowników końcowych w zakresie obsługi systemów wspierających produkcję;

Wymagania

 • doświadczenie z wykorzystaniem technologii webowych - WebServices SOAP/REST, OpenAPI oraz innych protokołów integracji;
 • mile widziana znajomość systemów ERP/MRP;
 • znajomość systemów operacyjnych i serwerowych z rodziny Microsoft Windows;
 • znajomość technologii sieciowych;
 • ustalanie interfejsów oraz specyfikacji danych na potrzeby integracji z zewnętrznymi klientami;
 • znajomość środowisk bazodanowych MS SQL i Oracle;
 • język angielski - w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań (proaktywność);
 • umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy

 • zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • rynkowe warunki zatrudnienia;
 • pakiet socjalny (m.in. pieniężne świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą);
 • bezpłatny kurs języka angielskiego;
 • grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.
Pakiet socjalny
Prywatna opieka lekarska
Przyjazna atmosfera
Stabilne warunki zatrudnienia
Szkolenie stanowiskowe
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA KANDYDATÓW DO PRACY Administratorem danych osobowych jest : ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298; Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe. a)      Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody. b)     Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
  - przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
  -     przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy. c)      Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania. d)     Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych. e)     Dane  mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. f)       Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem. g)      Dane   osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alumetal SA. oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Alumetal SA. może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam również iż jestem świadomy iż mam prawo wycofać zwoją zgodę w każdym czasie” Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Miejsce pracy
 • Kęty pow. oświęcimski, Małopolskie
Opublikowana
Wygasa (za 13 dni)

Pracodawca Alumetal SA

Video

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.