!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. Zakupów lub Zaopatrzenia

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Specjalista ds. Zakupów

Thermoplast Permanent Development S.A.

FIRMA THERMOPLAST PERMANENT DEVELOPMENT S.A. PRODUCENT PROFILI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Poszukuje kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. Zakupów


Miejsce pracy – siedziba firmy w Libiążu

Zakres obowiązków

Do głównych obowiązków Specjalisty ds. Zakupów należy:


 • realizacja zadań zakupowych wynikających ze strategii zakupowej firmy
 • optymalizacja budżetu zakupowego
 • przygotowywanie zapytań i prowadzenie negocjacji z dostawcami
 • monitoring rynku, poszukiwanie alternatywnych dostawców

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:


 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki - logistyczne, ekonomiczne, techniczne
 • dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w dziale zakupów, na stanowisku specjalisty ds. zakupów
 • dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel, pożądana znajomość oprogramowania typu ERP
 • praktycznej znajomości technik negocjacyjnych
 • wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych

Oferujemy


 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umową o pracę,
 • cele i wyzwania powiązane z atrakcyjnym systemem wynagradzania i premiowania,
 • bogatą ofertę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • bonusy świąteczne.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W SPÓŁCE THERMOPLAST PERMANENT DEVELOPMENT S.A. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermoplast Permanent Development S.A. z siedzibą w Libiążu przy ul. Wilczej 3, 32-590 Libiąż wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000870222, z kapitałem zakładowym 43 879 000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6282281779, REGON 387822475, zwana dalej „ADMINISTRATOREM”. Administrator danych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie pod numerem +48 692 296 803. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu. Zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: Doradcy Personalni/Agencje Pracy, Współpracownicy administratora. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Administrator Danych informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przystąpienia do procesu rekrutacji. W przypadku Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Miejsce pracy
 • Libiąż pow. chrzanowski, Małopolskie
Opublikowana
Wygasa (za 11 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.