Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 16.10.2022
PEKABEX

Inżynier budowy

Budowlaniec

Umowa o pracę

     

Pekabex od 50 lat jest największym polskim producentem elementów prefabrykowanych oraz generalnym wykonawcą. Ponad 2 tysiące naszych specjalistów zajmuje się projektowaniem, produkcją, logistyką, montażem oraz wykonawstwem i developmentem inwestycji. Produkujemy elementy wykorzystywane do realizacji w nowoczesnej technologii modułowej obiektów takich jak: hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi, osiedla mieszkaniowe, mosty i tunele, w sześciu fabrykach w Poznaniu, Bielsku-Białej, Mszczonowie, dwóch w Gdańsku, a także w niemieckim Marktzeuln. Prowadzimy inwestycje budowlane w Polsce, krajach skandynawskich i Niemczech. Naszą największą wartością są ambitni, zaangażowani i lubiący swoją pracę ludzie. Działamy odpowiedzialnie i rzetelnie.

Obecnie do naszego działu Generalnego Wykonawstwa poszukujemy pracownika na stanowisko:

Zakres obowiązków

Opis stanowiska:

 • Organizacja placu budowy;
 • Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż;
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy;
 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót;
 • Udział w procesie ofertowania i przygotowaniu budżetu kontraktu;
 • Udział w kontraktacji podwykonawców i dostawców.

Wymagania

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane lub student/ka ostatniego roku budownictwa;
 • Doświadczenie na budowie będzie atutem;
 • Gotowość do częstych podróży służbowych;
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość;
 • Znajomość języka angielskiego, obsługi komputera, w tym CAD;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • Pracę na samodzielnym stanowisku
 • Elastyczność w zakresie wyboru formy zatrudnienia
 • Konkurencyjne i stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Pakiet benefitów
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi rekrutacjami,
  w tym o prawach przysługujących w związku z tym przetwarzaniem oraz o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pekabex Bet S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań (dalej: „Pekabex”).
  2. Pekabex wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod.pbsa@pekabex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  b) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  d) w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwienia prowadzenia takiej rekrutacji;
  e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pekabex w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  5. W przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, jeśli spełni Pani/ Pan kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej, Pekabex udostępni Pani/ Pana dane aplikacyjne do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex i wówczas administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie ta spółka (więcej informacji o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex znajduje się poniżej).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. d) i e) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych), a także - w przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex i Pani/ Pana dane zostaną udostępnione konkretnej spółce z Grupy Kapitałowej Pekabex (wówczas sprzeciw dotyczyć będzie udostępnienia danych danemu administratorowi) – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
  a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,
  b) w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki - dla celów prowadzenia rekrutacji.
  13. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie danych jest dobrowolne.

  Informacje dodatkowe dla osób, które wyraziły zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex:

  Dokumenty aplikacyjne uczestników naszych rekrutacji są przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Pekabex, jeśli spełnią kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej Pekabex. Jeśli w takim przypadku dojdzie do udostępnienia przez Pekabex danych aplikacyjnych do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, wówczas administratorem danych osobowych kandydata będzie ta spółka, a dane kandydata będą przetwarzana na zasadach określonych w pkt. 3 - 12 powyżej. Tożsamość konkretnej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, która przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, będzie każdorazowo wskazana w ramach kontaktu nawiązywanego z kandydatem w tym procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie informujemy, że Grupa Kapitałowa Pekabex obejmuje następujące spółki, a kontakt do IOD w każdej z tych spółek jest następujący:

  Nazwa spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex

  Dane kontaktowe do IOD

  Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

  iod.pkbpsa@pekabex.pl

  Pekabex Pref S.A.

  iod.ppsa@pekabex.pl

  Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o.

  iod.cnpsz@pekabex.pl

  Pekabex Inwestycje II S.A.

  iod.pisa@pekabex.pl

  Pekabex Projekt Sp. z o.o.

  administrator.ppspzo@pekabex.pl

  TM Pekabex Projekt Sp. z o.o. s.k.

  administrator.ppspzosk@pekabex.pl

  Pekabex Develompent Sp. z o.o.

  iod.pdsz@pekabex.pl

  Kokoszki Prefabrykacja S.A

  iod.kpsa@pekabex.pl

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEKABEX S.A. 60-462 Poznań ul. Szarych Szeregów 27, NIP: 7770000844 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Gdynia
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Praca alert - powiadomienia

Budowlaniec, Gdynia

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka