!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 23.09.2022
FENICE Poland

Specjalista IT

Administrator IT

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Specjalista IT

FENICE Poland jest liderem na polskim rynku energetyki przemysłowej oferując szeroką gamę rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Firma należy do światowego koncernu energetycznego Electricité de France (EDF), W Polsce obecna jest od 1998 roku. Misją firmy jest tworzenie wartości dla klientów i właścicieli poprzez strategiczne partnerstwo w procesie outsourcingu działalności energetyczno – ekologicznej w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zasady takie jak: orientacja na klienta, gospodarność, rozwój kompetencji i zaangażowanie pracowników, bezpieczne środowisko pracy oraz odpowiedzialność społeczna są podstawą tożsamości i przesłankami sukcesu firmy. EDF FENICE Poland to partner idealny dla biznesu sektora przemysłowego.

FENICE Poland poszukuje:

Specjalista IT

miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie prawidłowej pracy oraz bieżące utrzymywanie sieci komputerowej,
 • Monitoring utrzymywanych urządzeń IT/OT,
 • Merytoryczną oraz techniczną pomoc dla użytkowników systemu,
 • Szkolenie nowych użytkowników systemu informatycznego,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem sieci,
 • Nadzór nad systemami sieciowymi,
 • Prowadzenie ciągłego szacowania ryzyka dla aktywów IT/OT,
 • Nadzór nad systemami (analiza wydarzeń, wykonywanie kopii zapasowych),
 • Instalację i konfigurację stacji roboczych i innych urządzeń należących do obszaru IT/OT.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu informatyki) lub ostatni rok studiów,
 • Znajomość i doświadczenie administrowania serwerowych systemów operacyjnych Windows Server i Linux,
 • Znajomość zagadnień związanych z administracją sieciami LAN i WAN,
 • Doświadczenie w administracji środowiskiem Active Directory,
 • Podstawowa znajomość języków skryptowych: Bash, Perl, PS,
 • Umiejętność diagnozowania i usuwania podstawowych awarii sprzętu komputerowego/sieciowego,
 • Doświadczenie i umiejętność wsparcia użytkowników,
 • Doskonała umiejętność organizacji czasu pracy i rozwiązywania problemów,
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Znajomość systemu MikroTik RouterOS oraz CISCO,
 • Znajomość platform wirtualizacyjnych oraz konteneryzacji systemów,
 • Doświadczenie w monitoringu systemów automatyki przemysłowej,
 • Znajomość zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa sieci komputerowych,
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemów ERP,
 • Doświadczenie w realizacji zapisów normy ISO27001 oraz prowadzenia dokumentacji,
 • Wiedza z zakresu Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Technologie, których używamy:

Wymagane:

 • Active Directory
 • Bash
 • Helpdesk (ticket system)
 • LAN/WAN
 • Linux
 • VMware
 • Windows
 • ZABBIX / Nagios

Mile widziane:

 • CISCO
 • Database
 • MikroTik
 • SAP

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + premia, premia urlopowa, premia efektywnościowa, premia świąteczna, nagrody jubileuszowe),
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in.: pakiet medyczny, karty Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku, kolonii i obozów dla dzieci, nagrody dla dzieci pracowników za wyniki w nauce, spotkania integracyjne),
 • rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia,
 • specjalistyczne branżowe szkolenia,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
  Aplikacje zawierające CV należy przesłać na adres e-mail, za pomocą przycisku "Aplikuj", składać w siedzibie firmy: FENICE Poland Sp. z o.o., ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała, lub poprzez formularz na stronie internetowej w zakładce „praca”.

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest FENICE Poland Sp. z o.o. KRS 0000015712 lub FENICE SERVICES Polska Sp. z o.o. KRS 0000331013, Bielsko-Biała ul. Komorowicka 79A w zależności od tego, z którym Podmiotem chce Pani/Pan nawiązać stosunek pracy. 2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt e-mail:rodo@fenice.com.pl; Tel. 33 813 5585. 3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody także dla celów przyszłych rekrutacji. 4) Dane osobowe w zakresie danych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku przyszłych rekrutacji oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ze względu na to, iż dane zostały przez Panią/Pana podane w sposób dobrowolny. Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 221§1 Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 5) Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku. 6) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. 7) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 8) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 9) Posiada Pan/i prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody w każdym czasie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 • Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w artykule art. 221 §1 Kodeksu pracy, stanowi zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniżej klauzuli w CV: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała
Opublikowana
Wygasła (10 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.