!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 11.09.2022

Inspektor Nadzoru (branża sanitarna)

Inspektor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Inspektor Nadzoru (branża sanitarna)

                             

Nr referencyjny: IB/22/04

Miejsce pracy - Dolna Wilda 126 Poznań

Zakres obowiązków

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym, w tym za:

 • opiniowanie dokumentacji technicznej realizowanych inwestycji;
 • przygotowywanie SWZ i uczestnictwo w przetargach;
 • nadzór i odbiór robót budowlanych ze strony Zamawiającego;
 • przygotowywanie danych koniecznych do sprawozdawczości inwestycyjnej;
 • planowanie, kontrolę i rozliczanie nakładów na wykonanie inwestycji;
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu nadzorowanych inwestycji;
 • przeglądy obiektów budowlanych.

Wymagania

 • wykształcenia wyższego o kierunku Inżynieria Środowiska;
 • min. 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót;
 • uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • znajomości przebiegu procesu inwestycyjnego, napraw i eksploatacji sieci i obiektów wod.-kan.;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office i programów do kosztorysowania (np.: Norma PRO, KOMA);
 • prawa jazdy kat. B;
 • samodzielności, odpowiedzialności, decyzyjności, umiejętności negocjacyjnych oraz dążenia do utrzymania wysokiej jakości pracy;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzenia procesu inwestycyjnego zgodnie z założeniami FIDIC oraz umiejętność obsługi programu MS Project.

Oferujemy

 • prywatna opieka medyczna
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracownicza kasa zapomogowa
 • wolontariat pracowniczy
 • możliwość pracy zdalnej
 • turnieje sportowe
 • karta Multisport
 • dofinansowanie studiów
 • dodatkowy system wynagrodzenia premiowego
 • dopłata do wypoczynku
 • dopłata do nauki języków obcych
 • paczki bożonarodzeniowe dla dzieci
 • piknik firmowy
 • umowa o pracę
 • nowoczesne technologie
 • programy szkoleniowe
 • rozwój zawodowy
 • dzień zdrowia raz w roku
 • ubezpieczenie na życie
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy , tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na mocy Kodeksu Pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit c), natomiast inne dane, które dobrowolnie wskaże Pani/Pan w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a). Powyższe zgody wyraża Pani/Pan poprzez wyraźne działania jakim jest przesłanie do Administratora dokumentów aplikacyjnych (zgoda konkludentna). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po jego zakończeniu. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu realizacji badania satysfakcji przebiegu procesu rekrutacyjnego jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (zgoda wyrażana jest po przez zaznaczenie checkbox). W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, lecz nie dłużej niż rok. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA 61-492 Poznań ul. Dolna Wilda 126, NIP: 7770003274 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Poznań
Opublikowana
Wygasła (23 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.