!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Podinspektor / inspektor ds. obsługi administracyjnej pieczy zastępczej (ds. 131.39.2022)

Centralna Baza Ofert Pracy

Pracownik biurowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

- Więcej informacji na stronie:
- Ogłoszenie o naborze DS. 131.39.2022
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów na:
stanowisko urzędnicze podinspektor /inspektor ds. obsługi administracyjnej pieczy zastępczej w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego
- Liczba lub wymiar etatu 1 etatu
- Zakres zadań na stanowisku:
1. Ustalanie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.
2. Przygotowywanie projektów porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i określania wydatków na jego utrzymanie.
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych między powiatami oraz gminami odnośnie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu oraz na terenie miasta Katowice.
4. Przygotowywanie sprawozdawczości w/w zakresie.
5. Podpisywanie decyzji administracyjnych w zakresie rodzin zastępczych, rodziców naturalnych, usamodzielnianych wychowanków.
6. Prowadzenia postępowań z rodzicami naturalnymi, w szczególności rodzin z podpisanymi porozumieniami pomiędzy powiatami.
- Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku
Warunki pracy na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :
1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,
2) praca w siedzibie MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17(budynek bez windy),
do budynku prowadzą dwa poszerzone wejścia o szerokości min. 90 cm bezpośrednio od ulicy Jagiellońskiej oraz od podwórza przy ul. Jagiellońskiej. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Piętra 2, 3 i 4 nie są dostępne dla osób na wózkach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje miejscami parkingowymi wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.
3) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,
4) kontakt telefoniczny, osobisty i kanałami komunikacji elektronicznej z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, często z klientem mającym problemy w komunikowaniu się.
- Naszym pracownikom oferujmy: stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka", nagrody roczne i półroczne, nagrody jubileuszowe, pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki remontowe, pakiet Medicover sport), możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, rozwój osobisty i zawodowy, możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach, możliwość uzyskania dofinansowania do podyplomowych studiów kierunkowych, możliwość nieodpłatnego korzystania z biblioteki zakładowej
- Godziny pracy: 7:30-15:30.

Wymagania

  • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
  • Inne wymagania: niezbędne: wykształcenie: co najmniej średnie 1) posiadanie obywatelstwa polskiego 2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) co najmniej dwuletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego, roczny w przypadku wykształcenia wyższego 5) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 6) zapoznanie się z ustawą o pomocy społecznej w zakresie ustalania dochodu 7) zapoznanie się z KPA 8) umiejętność analizy i rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o posiadaną dokumentację 9) umiejętność obsługi komputera ( arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, internet) 10) umiejętność przekazywania informacji w sposób prosty i zrozumiały dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: doświadczenie w pomocy społecznej, praca w kontakcie z klientem

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 3 180 do 3 300 PLN
  • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 3180 - 3300 zł brutto + dodatek stażowy od 5 do 20%. Praca na umowę o pracę na czas o
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralna Baza Ofert Pracy 00-000 Centralna Baza Ofert Pracy Centralna Baza Ofert Pracy, NIP: 1111111111 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
  • Katowice
Opublikowana
Wygasa (za 9 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.