!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. eksportu

Specjalista ds. importu i eksportu

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Запрошуємо працівників з України

SEARCHERS oferuje usługi w zakresie doboru personalnego, jak również w obszarze zarządzania oraz wzrostu i rozwoju biznesu. Kooperacja z nami ma być gwarantem umożliwiającym współpracującym z nami przedsiębiorstwom koncentrowanie się na kluczowej działalności. Kandydatom dedykujemy wartościowe oferty pracy u rzetelnych pracodawców. Jesteśmy przekonani, że prawdziwie partnerskie relacje z naszymi Klientami, Kandydatami do pracy oraz Współpracownikami pozwalają budować bezkompromisową i niepowtarzalną jakość. Każda nasza oferta dedykowana, tak Klientom, jak i Kandydatom ma zindywidualizowany charakter. Zapraszamy do aplikowania.

Biuro Rekrutacji Personelu SEARCHERS, w imieniu naszego Klienta, będącego solidnym pracodawcą rekomendujemy pracę na stanowisku:

SPECJALISTA DS. EKSPORTU

Zakres obowiązków

 • sprzedaż urządzeń HVAC na rynkach zagranicznych (sprzedaż bezpośrednia – projekty inwestycyjne, we współpracy z projektantami, generalnymi wykonawcami, inwestorami),
 • monitoring rynku inwestycji budowlanych, targów, konferencji branżowych,
 • doradztwo techniczne w obszarze HVAC,
 • nadzór nad realizacją zamówień we współpracy z innymi działami firmy,
 • czynne uczestnictwo w projektach marketingowych i szkoleniowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe: inżynieria środowiska - klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo; mechanika i budowa maszyn, automatyka i pokrewne)
 • doświadczenie w sprzedaży eksportowej, w branży technicznej, zdecydowanie preferowane HVAC,
 • zdolność do samodzielnego docierania do klientów, projektów inwestycyjnych,
 • język angielski w stopniu swobodnej komunikacji biznesowej,
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie składające się z podstawy i prowizji,
 • dobrej klasy auto służbowe z wykorzystaniem również do celów prywatnych,
 • samodzielność i swobodę w organizacji czasu pracy,
 • komfortowe narzędzia pracy,
 • cykliczne szkolenia techniczne i handlowe,
 • dofinansowania studiów i kursów zawodowych,
 • pakiet ubezpieczeń: grupowego oraz medycznego Medicover, karty Multisport,
 • rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych,
 • pracowniczy program emerytalny,
 • premie, liczne programy motywacyjne, w tym wyjazdy zagraniczne.

.

Zapraszamy:

 • do przesyłania CV na adres e-mail rekrutacja@searchers.pl w tytule wiadomości koniecznie wpisując nr ref SDE/07/22


W treści CV koniecznie należy dopisać;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV) w procesie rekrutacyjnym nr SDE/07/22 prowadzonym przez SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk, w tym na udostępnienie w/w danych potencjalnemu pracodawcy.

Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 27979

 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO” informuję, że:

  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w następujący sposób:

  a)       listownie na adres: ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk, drogą e-mailową: biuro@searchers.pl., tel.: +48 782 487 815

  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, udostępniania Pani/Pana danych potencjalnym pracodawcom, udziału w przyszłych procesach rekrutacji (o ile Pani/Pan wyraziła/ł na to zgodę) oraz udzielania Pani/Panu pomocy w znalezieniu pracy, w tym poprzez prezentowanie Pani/Panu odpowiednich ofert pracy.
  2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  a)       obowiązek prawny w zakresie uzyskania danych osobowych określonych w treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

  b)       podejmowanie działań przed zawarciem umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

  c)       prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: w zakresie danych zebranych od Pani/Pana podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Administrator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to mu potrzebne do oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;

  d)       zgoda wyrażona przez Panią/Pana w zakresie przetwarzania danych wykraczających poza katalog danych osobowych określony przepisem prawa, o którym mowa w pkt a powyżej - odnośnie Pani/Pana udziału w aktualnym procesie rekrutacji, jak i przyszłych, prowadzonych przez Administratora procesach rekrutacji, a także odnośnie przekazania Pani/Pana danych osobowych określonemu podmiotowi (potencjalnemu pracodawcy) – jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona - art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w ust. 2, tj. co do zasady:

  a)       w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym - do czasu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody w tym zakresie lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody;

  b)       w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

  1. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności, tj. potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników odpowiadających Pani/Pana wykształceniu i doświadczeniu, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz Administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę pracę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w szerszym zakresie ma natomiast charakter dobrowolny i odbywa się za Pani/Pana zgodą. W przypadku natomiast aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia przedmiotowej umowy, tj. wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

   

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV) w procesie rekrutacyjnym nr SDE/07/22 prowadzonym przez SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk, w tym na udostępnienie w/w danych potencjalnemu pracodawcy.
Miejsce pracy
 • Gdynia
Opublikowana
Wygasa (za 19 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.