!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik produkcji (narzędziowani)

Pracownik produkcji

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Praca od zaraz

Запрошуємо працівників з України

SEARCHERS oferuje usługi w zakresie doboru personalnego, jak również w obszarze zarządzania oraz wzrostu i rozwoju biznesu. Kooperacja z nami ma być gwarantem umożliwiającym współpracującym z nami przedsiębiorstwom koncentrowanie się na kluczowej działalności. Kandydatom dedykujemy wartościowe oferty pracy u rzetelnych pracodawców. Jesteśmy przekonani, że prawdziwie partnerskie relacje z naszymi Klientami, Kandydatami do pracy oraz Współpracownikami pozwalają budować bezkompromisową i niepowtarzalną jakość. Każda nasza oferta dedykowana, tak Klientom, jak i Kandydatom ma zindywidualizowany charakter. Zapraszamy do aplikowania.

Biuro Rekrutacji Personelu SEARCHERS, obecnie dla naszego Klienta, będącego solidną firmą produkcyjną, poszukujemy pracownika na stanowisko:


PRACOWNIK NARZĘDZIOWNI - (do wszystkiego wdrożymy)

Zakres obowiązków

 • monitorowanie dostępności narzędzi na magazynie,
 • zamawianie narzędzi,
 • kompletowanie narzędzi i dostarczanie produkcji na podstawie planu produkcyjnego (zgodnie z otrzymaną specyfikacją),
 • podsumowywanie pracy.

Wymagania

 • znajomość obsługi MS Excel,
 • mile widziane doświadczenie w środowisku produkcyjnym i/lub magazynowym,
 • poukładany sposób pracy,
 • wykształcenie najlepiej średnie/techniczne lub osoby na studiach zaocznych.

Oferujemy

 • wynagrodzenie w zależności od doświadczenia (podstawa + wysokie i gwarantowane premie + premia frekwencyjna),
 • pracę na jedną zmianę (poniedziałek-piątek),
 • 100% wdrożenie na stanowisku pracy,
 • wczasy pod gruszą, dofinansowanie do kolonii, ubezpieczenia grupowe,
 • pracę w nowoczesnym zakładzie,
 • pozyskanie nowych, dobrze płatnych kwalifikacji,
 • bardzo mocne wsparcie pozytywnych przełożonych,
 • zamknięty i bezpieczny parking firmowy.

.

Zapraszamy:

W treści CV koniecznie należy dopisać;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV) w procesie rekrutacyjnym nr PN/07/22 prowadzonym przez SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk, w tym na udostępnienie w/w danych potencjalnemu pracodawcy.Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 27979

 • ..KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej: Rozporządzenie lub RODO informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w następujący sposób:a) listownie na adres: ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańskb) drogą e-mailową: biuro@searchers.pl .c) telefonicznie: +48 782 487 815 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, udostępniania Pani/Pana danych potencjalnym pracodawcom, udziału w przyszłych procesach rekrutacji (o ile Pani/Pan wyraziła/ł na to zgodę) oraz udzielania Pani/Panu pomocy w znalezieniu pracy, w tym poprzez prezentowanie Pani/Panu odpowiednich ofert pracy.3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:a) obowiązek prawny w zakresie uzyskania danych osobowych określonych w treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - art. 6 ust. 1 lit c) RODO;b) podejmowanie działań przed zawarciem umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit b) RODO;c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: w zakresie danych zebranych od Pani/Pana podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Administrator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to mu potrzebne do oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;d) zgoda wyrażona przez Panią/Pana w zakresie przetwarzania danych wykraczających poza katalog danych osobowych określony przepisem prawa, o którym mowa w pkt a powyżej - odnośnie Pani/Pana udziału w aktualnym procesie rekrutacji, jak i przyszłych, prowadzonych przez Administratora procesach rekrutacji, a także odnośnie przekazania Pani/Pana danych osobowych określonemu podmiotowi (potencjalnemu pracodawcy) jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona - art. 6 ust. 1 lit a) RODO;4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w ust. 2, tj. co do zasady:a) w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym - do czasu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody w tym zakresie lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody;b) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.5. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności, tj. potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników odpowiadających Pani/Pana wykształceniu i doświadczeniu, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz Administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.7. Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.10. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę pracę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w szerszym zakresie ma natomiast charakter dobrowolny i odbywa się za Pani/Pana zgodą. W przypadku natomiast aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia przedmiotowej umowy. tj. do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV) w procesie rekrutacyjnym nr PN/07/22 prowadzonym przez SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk, w tym na udostępnienie w/w danych potencjalnemu pracodawcy.Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 27979.
Miejsce pracy
 • Gdańsk
Opublikowana
Wygasa (za 10 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.