!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Sprzedawca na dziale mięsnym POLOmarket Gdańsk Osowa ul. Spacerowa 65

Kasjer

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Praca od zaraz

Bez doświadczenia

Запрошуємо працівників з України

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków. Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 6.500 osobom.

Zakres obowiązków


• obsługa klienta przy ladzie z produktami świeżymi (tzw. dział tradycja),

• obsługa maszyn do krojenia mięsa,

• obsługa pieca i wypiek pieczywa,

• dbanie o prawidłową jakość i ekspozycję towarów,

• dbanie o czystość na sali sprzedaży.

Wymagania

• dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym,

• książeczka/zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do ich wyrobienia,

• wykształcenia minimum zawodowe,

• doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy


• stabilne zatrudnienie- Umowę o pracę bez okresu próbnego !

• atrakcyjne wynagrodzenie, plus premia miesięczna,

• pakiety socjalne- prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie,

• zniżkową kartę BENEFIT,

• bony na święta dla Pracowników,

• wyprawki dla dzieci (dla pierwszoklasisty),

• jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego,

• pakiety szkoleń wewnętrznych,

• pracę z ludźmi z pasją i świetną atmosferą.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 Spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą przy ul. ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA (dalej H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A.).


  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
  Podstawą przetwarzania przez H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia Pani/Pana profilu w bazie kandydatów i umożliwienia udziału w potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. i jej spółkom powiązanym z Grupy 500. Grupa 500 to H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
  H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców, którym H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A., a są to w szczególności podmioty: świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie
  stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty. Podstawą udostępnienia danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.


  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
  H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.


  Jakie ma Pani/Pan prawa?
  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  · dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
  przetwarzaniu;
  · sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
  · żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
  wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.
  o Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu
  okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności, gdy
  przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
  przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.
  · żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18
  RODO;
  · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w
  art. 21 RODO;
  · przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób
  zautomatyzowany.
  Jeżeli uważa Pani/Pana, że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


  Kontakt
  Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
  Inspektor Ochrony Danych: E-mail: daneosobowe500@polomarket.pl
  z siedzibą przy ul. ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA oraz oddziałem przy ul. ŻWIRKI I WIGURY 2A, (86-105) ŚWIECIE.”

Miejsce pracy
 • Gdańsk
Wynagrodzenie
 • 3 300 - 3 700 PLN / mies. brutto Umowa o pracę
Opublikowana
Wygasa (za 9 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.