!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 13.08.2022

Księgowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Starszy specjalista (senior)

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

MARBET Spółka z o.o. to firma produkcyjna z ponad 40-letnią tradycją, działająca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyrobów z włóknin termoformowanych i produkcji mebli tapicerowanych.

Nowoczesne rozwiązania oraz ciągły rozwój technologiczny pozwalają nam na produkcję bezpieczną dla środowiska naturalnego.

Kandydat docelowo obejmie stanowisko Głównego Księgowego Spółki.

Zakres obowiązków

 • wsparcie w koordynacji pracami działu księgowości Spółki,
 • udział w terminowym prowadzeniu pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wymogami podatkowymi, w tym rozliczanie dotacji z funduszy europejskich,
 • współpraca w sporządzaniu sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • udział w sporządzaniu wszystkich deklaracji podatkowych w tym: CIT, TPR-C, VAT (WDT, WNT, import, eksport), JPK, podatek u źródła,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP,
 • monitorowanie oraz stosowanie zmian w przepisach podatkowych, identyfikowanie problemów podatkowych,
 • rozliczanie i uzgadnianie sald kont księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji,
 • samodzielne zastępowanie i wsparcie pracy głównego księgowego, współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS) i biegłymi rewidentami,
 • udział w sporządzaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych spółki: procedur rachunkowych i podatkowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość,
 • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Samodzielny Księgowy w firmie produkcyjnej – warunek konieczny,
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, w tym firmy produkcyjnej,
 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • znajomość przepisów rachunkowych dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość zasad księgowania i rozliczeń podatkowych dotacji z funduszy europejskich,
 • znajomość zagadnień cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR, opodatkowania dywidend,
 • umiejętność pracy zespołowej i efektywnej komunikacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia, decyzyjność, terminowość,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w systemach klasy ERP.

Oferujemy

 • możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • pakiet medyczny.
Prywatna opieka lekarska
Przyjazna atmosfera
Stabilne warunki zatrudnienia
Ubezpieczenie grupowe
 • Klauzula informacyjn dla kandydatów do pracy w MARBET

   

  W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Marbet Sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy, prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez

   Marbet Sp. z o.o.”

   

  Administratorem Danych przetwarzanych w ramach rekrutacji jest Marbet Sp. z o.o., ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała (kadry@marbet.com.pl, tel. +48 33 8127184), jako Pracodawca.

  Inspektor Ochrony Danych.

  Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem:

  Marbet Sp. z o.o. ul. Chochołowska 28, 43-346 Bielsko-Biała, e-mail: rodo@marbet.com.pl.

   

  Cel i podstawy przetwarzania.

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego1. Podanie innych danych zostanie uznane jako zgoda na ich przetwarzanie2. Dane będą przetwarzanie w kolejnych naborach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3. Zgody te mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

  1 Art. 221 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  2  Art. 6 ust. 1 lit a RODO, dla danych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

  3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

   

  Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych.

   

  Okres przechowywania danych. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku zgody na wykorzystywane danych dla przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

   

  Prawa osób, których dane dotyczą. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych; przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   

  Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Marbet Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie."  Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji. 
Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała
Opublikowana
Wygasła (6 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.