!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Kierownik Działu Testów

Kierownik

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik/koordynator

Kierownik Działu Testów

COIG S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania. Umiejętnie wykorzystuje swe kilkudziesięcioletnie doświadczenie i najnowsze osiągnięcia informatyki dla zapewnienia swoim klientom realnego wsparcia w obszarach zastosowań IT.

Zakres obowiązków

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • monitorowanie i koordynacja działań testowych w obszarach: testy funkcjonalne i niefunkcjonalne, automatyzacja testów, regresja;
 • planowanie działań testowych oraz rozwoju kompetencji działu testów i zwiększenia jego produktywności;
 • sporządzania dokumentacji testowej w szczególności strategie testów, plany testów;
 • aktywna współpraca z interesariuszami;
 • udział w pracy zespołów projektowych Spółek Grupy Kapitałowej;
 • wdrażanie nowych metod i narzędzi w obszarze testów.

Wymagania

Zgłoś się do nas, jeśli posiadasz :

 • minimum 2 lata doświadczenia w roli Testera manualnego lub programisty testów wydajnościowych/automatycznych;
 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku Test Managera lub Koordynatora Testów;
 • certyfikaty : ISTQB Foundation Level, ISTQB Advanced Level Test Manager;
 • praktyczną znajomość narzędzi wspomagających proces testowy w szczególności Jira;
 • doświadczenie w pracy z metodykami zwinnymi;
 • umiejętności zarządzania;
 • dobrą znajomość języka angielskiego, poziom minimum B.
 • umiejętność pracy pod presją czasu;

Mile widziane :

 • certyfikat ISTQB Advanced Level Test Analyst;
 • praktyczna znajomość RPA;
 • znajomość SoapUI, Selenium.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju w dynamicznej i nowoczesnej firmie;
 • możliwość pracy przy dużych projektach i profesjonalnych systemach informatycznych;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • będziemy wspierać Twój rozwój zawodowy poprzez szkolenia merytoryczne oraz współpracę z naszymi Ekspertami;
 • zadbamy o Twoje zdrowie poprzez dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (Medicover Sport).
 • Administrator

  Podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie jest  COIG S.A. nr KRS 0000092497.
  Dane kontaktowe 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100, coig@coig.pl

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się
  z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe iod@coig.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej rekrutacji, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
  z naszymi poleceniami. W sytuacji otrzymania uzasadnionego żądania, Administrator będzie zobowiązany do przekazania Pani/Pana danych organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu jego zakończenia.

  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

  Przysługujące prawa

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę taką można odwołać
  w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  [1] Art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

  [2] W przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 – 3 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w Art. 22(1) § 1 pkt. 4 – 6 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. [3] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO.

  [4] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

  Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

 • Wyrażam zgodę COIG S.A. nr KRS 0000092497, na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Miejsce pracy
 • Katowice
Opublikowana
Wygasa (za 2 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.