!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. HR

Specjalista ds. HR

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Firma Improdex powstała w 1990 roku. Podstawowym kierunkiem naszej działalności jest przetwórstwo tworzyw termoplastycznych metodą wtryskową. Głównie zajmujemy się produkcją komponentów dla wiodących firm przemysłu motoryzacyjnego. 

Zakres obowiązków

 • prowadzenie efektywnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska różnego szczebla (poszukiwanie pracowników, selekcja aplikacji, współpraca z firmami rekrutacyjnymi, spotkania z Kandydatami) wraz z projektowaniem kampanii rekrutacyjnych,
 • organizowanie i nadzór programów szkoleń wewnętrznych oraz współpracę z firmami szkoleniowymi (analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych, koordynacja przebiegu szkoleń, ocena jakościowa szkoleń i ich efektywności ),
 • zarządzanie i nadzór nad procesem adaptacji nowych pracowników,
 • opieka nad rozwojem pracowników (przeprowadzanie ocen pracowniczych wraz z ich analizą, współpraca z kierownikami w zakresie ścieżek karier podległych im pracowników.),
 • budowanie systemów motywacyjnych, współbudowanie i wdrażanie strategii employer brendingowej
 • dbanie o integrację zespołu, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w zespole
 • wsparcie działu kadr w zakresie „twardego” HR

Wymagania

 • doświadczenie w obszarze HR – minimum 3 lata
 • mile widziane studia kierunkowe ( np. zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • znajomość narzędzi, trendów HR oraz prawa pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
 • umiejętność budowania zaufania i relacji z ludźmi, umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikacyjne i organizacyjne
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • tolerancja wobec różnic
 • odporność na stres
 • obsługi MS Office, w szczególności Excel
 • mile widziana znajomość j. angielskiego

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę od poniedziałku do piątku
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, pracującej w branżach: samochodowej, AGD, elektrotechnicznej
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla kandydatów do pracy

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

  KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/A DANYCH?

  Administratorem Danych Osobowych jest IMPRODEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Orzeszkowej 15, 43-502 Czechowice Dziedzice, NIP: 6520004912, REGON: 002391795, KRS: 0000935284, tel. +48 322145005, e-mail: rodo@improdex.pl (dalej: „Administrator” lub „IMPRODEX”).

  JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/A DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/A DANE?

  Przetwarzamy Pani/a dane, ponieważ wyraził/a Pani/Pan na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny Pani/a kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy w IMPRODEX, na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje oraz wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia w IMPRODEX. Podstawą prawną przetwarzania jest również:

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych.

  CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

  Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Pani/a danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo Pani/a danych.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/A DANYCH?

  Odbiorcami Pani/a danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. księgowość, dostawca usług IT, podmiot rekrutacyjny.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

  Pani/a dane będą przechowywane przez okres trwania bieżącej rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym okresie jedynie, jeśli udzieli Pani/Pan dodatkowej zgody, w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, bądź jeżeli rekrutacja zostanie zakończona z powodzeniem i podejmiemy kolejne kroki, celem zatrudnienia Pani/a w IMPRODEX. W takim przypadku jednak, ponownie poinformujemy Panią/a o celu i podstawie prawnej przetwarzania Pani/a danych. Jeżeli wyrazi Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych w związku z rekrutacją prowadzoną przez IMPRODEX w przyszłości, Pani/a dane będziemy przetwarzali przez okres 1 roku od czasu uzyskania Pani/a zgody.

  JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę/y w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej cofnięciem.

   

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w bieżącej lub przyszłej rekrutacji. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/a danych.

 • ZGODA Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV) w celu wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji przez IMPRODEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Orzeszkowej 15, 43-502 Czechowice Dziedzice, NIP: 6520004912, REGON: 002391795, KRS: 0000935284, przez okres trwania tej rekrutacji.   ZGODA w związku z rekrutacją na przyszłość Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym (CV) na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IMPRODEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Orzeszkowej 15, 43-502 Czechowice Dziedzice, NIP: 6520004912, REGON: 002391795, KRS: 0000935284.
Miejsce pracy
 • Czechowice-Dziedzice pow. bielski, Śląskie
Opublikowana
Wygasa (za 11 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.