!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Terapeuta do pracy z dzieckiem

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.07.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Psychoterapeuta

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
- prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
  • Inne wymagania: Niezbędne wymagania: 1)Kandydat musi spełniać warunki określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.): a)posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego; psychologa; pedagoga; logopedy; terapeuty zajęciowego; pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej; opiekunki środowiskowej; specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej; fizjoterapeuty; b)posiada co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym; jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; zakładzie rehabilitacji; 2)W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach w.w. i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 3)Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. dodatkowe: 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się. 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 3. Zrównoważenie emocjonalne. 4. Odporność na trudne sytuacje i stres. 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii. 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 8. Dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. 9. Obywatelstwo polskie.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 30 PLN
  • Opis wynagrodzenia: 30,00 zł brutto za 1 godzinę
Miejsce pracy
  • Łańcut pow. łańcucki, Podkarpackie
Opublikowana
Wygasła (12 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.