!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Referendarz w Zespole do spraw Zakupów Umundurowania Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzows

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 15.07.2022
Komenda Główna Policji w Warszawie

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.
 • Monitoruje ocenę użytkową przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wprowadzonego do użytkowania
 • Opracowuje wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na przedmioty mundurowe
 • Uczestniczy w opracowywaniu wymagań materiałowych i współpracuje z instytutami naukowo-badawczymi
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych na przedmioty zaopatrzenia mundurowego
 • Współuczestniczy w zagospodarowywaniu zapasów zbędnych i ponadnormatywnych
 • Dokonuje odbioru jakościowo-asortymentowego realizowanych dostaw umundurowania u producentów

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze zaopatrzenia lub administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Umiejętność stosowania i interpretowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego

Oferujemy

 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Możliwość współpracy z ekspertami
 • Możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Imprezy okolicznościowe dla dzieci
 • Dobrą lokalizację
 • Stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Stołówkę pracowniczą
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (23 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.