!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Kierownik projektu w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Wydziale Krajowego Sys

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 12.07.2022
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,
możliwość pracy zdalnej, telepracy,
praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • Kieruje projektem i nadzoruje realizację zadania inwestycyjnego związanego z przygotowaniem i wdrażaniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1,
 • Koordynuje realizacją projektów CROCODILE2 i realizowanych przez Centralę GDDKIA, w tym wytwarza dokumentacje projektowe, proponowane harmonogramy, zakresy rzeczowe, sposoby realizacji,
 • Weryfikuje i opiniuje dokumenty kontraktowe mające wpływ na termin, wartość i jakość realizowanego zadania pod względem terminowości wartości i jakości rozliczenia zadania,
 • Bierze udział w spotkaniach, komisjach projektowych, grupach roboczych związanych z międzynarodowymi projektami ITS, których GDDKiA jest członkiem - Crocodile2, EU I TS Platform lub na etapie tworzenia konsorcjów projektowych,
 • Wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego egzekwując od Wykonawców wypełnianie zobowiązań wynikających z warunków kontraktu, koordynuje pracę zleconego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym i Zamówień Publicznych w przygotowaniu postępowań z zakresu spraw będących w kompetencji Kierownika Projektów ITS,
 • Współpracuje z komórkami wewnętrznymi Centrali i Oddziałami GDDKiA w zakresie wdrażania projektów ITS w GDDKiA.

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inteligentnych systemów transportowych, inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, FIDIC, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, MS Project, modelowania procesów biznesowych w notacjach BPMN, UML,
 • Kompetencje: Zorientowanie na osiąganie celów, Organizacja pracy, Zarządzanie personelem, Egzekwowanie zobowiązań, - Świadomość kosztów, Skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania, prawa, nowych technologii, inżynierii drogowej, zamówień publicznych,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze elektronicznych systemów poboru opłat, utrzymania dróg,
 • przeszkolenie w zakresie: zarządzania projektami, Inteligentnych systemów transportowych, kontraktów IT, modelowania procesów biznesowych BPMN, nowoczesnych technologii, zamówień publicznych,
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. Dostęp do informacji niejawnych UE i NATO.
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (26 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.