!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Starszy specjalista ds. księgowości Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (NFOZ) oraz Programu Operac

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 14.07.2022
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:

- Stres związany z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • Ewidencjonuje dokumenty księgowe wraz z ich dekretacją, dotyczące X osi priorytetowej: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu Plan Działań Konserwatorów Zabytków
 • Ewidencjonuje dokumenty księgowe wraz z ich dekretacją, dotyczące funduszu celowego (NFOZ)
 • Sporządza w systemie TREZOR i EZD sprawozdania budżetowe i finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu w zakresie NFOZ) zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach
 • Weryfikuje poprawność ewidencji księgowej oraz zapisów na poziomie kont analitycznych
 • Analizuje zapisy księgowe kont syntetycznych pod względem prawidłowości zapisów i zgodności salda księgowego z saldami rachunków bankowych i raportów kasowych
 • Sporządza dokumenty „potwierdzenia sald należności", polecenia księgowania, noty księgowe
 • Nalicza na koniec okresów kwartalnych odsetki od niezapłaconych terminowo należności dotyczących NFOZ
 • Odkłada dokumenty w podziale na rodzaje prowadzonych ewidencji wraz z ich numerowaniem, zgodnym z numerem w ewidencji dokumentów w systemie komputerowym

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym: 3 miesiące na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań związanych z rachunkowością
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: umiejętności analityczne, umiejętność współpracy, umiejętność organizacji pracy własnej, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse i/lub rachunkowość
 • co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej
 • Przeszkolenie z zakresu księgowości
 • Umiejętność obsługi programów księgowych

Oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Stołówka pracownicza
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • Dofinansowanie do kart sportowych,
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Dobrą lokalizację,
 • Miłą atmosferę pracy.
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (24 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.