!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

STOLARZ DO PRACY W NIEMCZECH

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.07.2022

Stolarz

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Rekrutacja zdalna

Pracodawca nie wymaga CV

www.jobmariopol.pl


Jako profesjonalna agencja pracy zapewniamy naszym kandydatom profesjonalną obsługę, doradztwo, stabilne i solidne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z zagranicznym pracodawcą, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, opiekę koordynatora i wsparcie.

Nasza agencja działa w oparciu o długoletnie doświadczenie w branży rekrutacji pracowników.  

Znamy oczekiwania kandydatów i pracodawców i wychodzimy im naprzeciw.
Dla zgłaszających się do nas osób poszukujących pracy mamy szeroki wybór ofert pracy na terenie Niemiec. Zapraszamy do nas nie tylko specjalistów w swoim fachu, ale też osoby, które chcą się przebranżowić albo szukające pracy tymczasowej.

Aktywnie współpracujemy z zaufanymi niemieckimi pracodawcami, którzy zapewniają stabilne warunki zatrudnienia, pracę w pełnym wymiarze czasu ,na czas nieokreślony oraz atrakcyjne wynagrodzenie. 

Kraj: Niemcy, różne lokalizacje
Czas pracy: Pełny wymiar godzin

Zakres obowiązków

• Prace stolarskie przy montażu konstrukcji z drewna
• Cięcie, docinanie, dopasowywanie materiałów z drewna
• Przygotowanie i skręcanie według rysunku.

Wymagania

• Doświadczenie w zawodzie stolarza
• Znajomość języka niemieckiego w stopniu minimum komunikatywnym,(mamy też pracę bez języka)
• Jedna osoba w grupie musi posiadać auto i znać język niemiecki,
• Pracowitość, samodzielność, motywacja do pracy, dokładność, uczciwość, dobra organizacja pracy.

Oferujemy

• Stabilną pracę w pełnym wymiarze godzinowym + możliwe nadgodziny i praca w sobotę
• Umowę bezpośrednio z niemieckim pracodawcą,
• Zakwaterowanie darmowe zapewnione przez pracodawcę w jedno lub dwuosobowych pokojach,
• Zarobki na poziomie 13 Euro netto
• Wypłaty pensji bezpośrednio od pracodawcy niemieckiego,
• Meldunek i ubezpieczenie bezpośrednio z niemieckim pracodawcą na niemieckich warunkach,
• Urlopy i dodatki według niemieckich przepisów pracy,
• Długoterminową współpracę z niemieckim pracodawcą,
• Pomoc koordynatora w załatwieniu formalności,
• Możliwość podjęcia pracy w grupie bez znajomości języka niemieckiego (jedna osoba w grupie musi znać niemiecki i posiadać auto do dojazdów do pracy),
• Pracę na terenie całych Niemiec.

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL Mariusz Kusy Zaraszów 70A  23-100 Bychawa działająca w oparciu o wpis do CEIG NIP :PL 7131455845 oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia z dnia 01.08.2017. pod  numerem 16994  dokonany przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
  2. Administrator danych osobowych – Agencja Pośrednictwa Pracy JOBMARIOPOL - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  3.Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualna wiedzą i normami nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - realizacji zawartych umów

  - realizacji procesu rekrutacji i skutecznego skierowania kandydata do pracy

  -ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  -partnerskie agencje rekrutujące wyłącznie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy  ,uniemożliwi realizację tej umowy i świadczenia usług.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
  a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e)  prawo do przenoszenia danych -otrzymywania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie ,nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.
  f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  9.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych , przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. .
  11.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 • Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
Miejsce pracy
 • Niemcy
Opublikowana
Wygasła (10 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.