!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Główny specjalista ds. wykonywania zadań organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w zakresie n

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 30.07.2022
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Urzędnik

Umowa o pracę

Praca zdalna

Zakres obowiązków

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach. Ponadto stanowisko jest zagrożone korpucją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Prowadzi bieżącą analizę podmiotów w sektorze infrastruktury cyfrowej w celu uznania ich za operatora usługi kluczowej lub niespełnienia warunków kwalifikujących jako operatora usługi kluczowej
 • Sprawuje nadzór w zakresie stosowania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w stosunku do dostawców usług cyfrowych
 • Monitoruje stosowanie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przez operatorów usług kluczowych w sektorze infrastruktura cyfrowa, dostawców usług cyfrowych oraz prowadzi kontrole operatorów usług kluczowych w sektorze infrastruktura cyfrowa, dostawców usług cyfrowych
 • Wydaje decyzje administracyjne w celu uznania podmiotu za operatora usługi kluczowej albo decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej w sektorze infrastruktura cyfrowa
 • Koordynuje proces wdrażania działań określonych w Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024
 • Wzywa na wniosek Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT NASK, CSIRT GOV lub CSIRT MON operatorów usług kluczowych w sektorze infrastruktura cyfrowa, dostawców usług cyfrowych do usunięcia w wyznaczonym terminie podatności, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do incydentu poważnego, istotnego lub krytycznego
 • Współuczestniczy w ćwiczeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa organizowanych w RP i UE dotyczących operatorów usług kluczowych i organów właściwych
 • Współpracuje w uzasadnionych przypadkach z organami ścigania i organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych
 • Opracowuje wkłady do odpowiedzi na interpelacje poselskie oraz zapytania o informację publiczną w zakresie organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa dla sektora infrastruktura cyfrowa oraz organu właściwego dla dostawców usług cyfrowych

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego; ustawy o: krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (oraz 8 rozporządzeń wykonawczych), o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, krajowych i międzynarodowych zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz polityki krajowej i europejskiej w tym zakresie; e-administracji; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne lub studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa lub kontroli lub nadzoru lub audytu
 • doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w cyberbezpieczeństwa lub kontroli lub nadzoru lub audytu
 • Znajomość język angielskiego na poziomie B2
 • Przeszkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa

Oferujemy

 • Możliwość uzyskania świadczenia teleinformatycznego w wysokości ok. 4000 zł brutto
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Miejsce pracy
 • Warszawa
 • Praca zdalna
Opublikowana
Wygasła (8 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.