!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Konstruktor

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 30.07.2022

Konstruktor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Dynamicznie rozwijająca się firma, w której znajdziesz dla siebie miejsce! 

P.W.DREWMAX od 26 lat jest wiodącym producentem maszyn ważąco-pakujących i systemów paletyzacji. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że dziś katalog naszych maszyn obejmuje ponad 100 produktów. Rosnące zainteresowanie naszymi maszynami w kraju i na świecie doprowadziło do rozwoju działu konstrukcyjnego. Nasi konstruktorzy pracujący w nowoczesnym i w pełni wyposażonym biurze zajmują się projektowaniem maszyn, jak również linii technologicznych.

Zakres obowiązków

 • Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budowa maszyn
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość programów AutoCAD, Inventor, Vault
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Dyspozycyjność

Oferujemy

 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia + premia uznaniowa + dodatki
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę o pracę
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Szkolenia zawodowe
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Przyjazną atmosferę
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 481 01 22

  Informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

  2016 r., zwanym też ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych [RODO], niniejszym informujemy, że:

  1) Administratorem danych osobowych potencjalnych pracowników, gromadzonych przez nas

  w związku z prowadzonymi rekrutacjami - jest spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DREWMAX”

  Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej 5, wpisane

  do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000160661, NIP: 7490002138, Regon: 530619195 (dalej:

  Administrator). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowym jest możliwy

  w formie telefonicznej pod nr 774810122 lub pocztą elektroniczną na adres rodo(at)drewmax.net.pl.

  Szczegółowa polityka prywatności Administratora znajduje się na witrynie: www.drewmax.net.pl

  2) Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Pana(i) zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przysługuje Panu(i)

  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

  w tym RODO - przez okres prowadzenia rekrutacji, w związku z którą zostały zebrane, lub też

  w związku z przyszłymi rekrutacjami (zależnie od zakresu zgody, o której mowa powyżej).

  4) Administrator zgodnie z art. 22(1) kodeksu pracy może żądać od osób ubiegających się

  o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: a) imię (imiona) i nazwisko; b) data urodzenia;

  c) dane kontaktowe; d) wykształcenie; e)kwalifikacje zawodowe; f) przebieg dotychczasowego zatrudnia.

  Osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą udostępnić dalsze dane dobrowolnie. Odmowa udostępniania takich

  dalszych danych nie spowoduje powstania żadnych negatywnych konsekwencji.

  5) Pana(i) dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to

  dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza administratorzy

  infrastruktury Administratora, a także osoby przy pomocy których Administrator przeprowadza rekrutację.

  6) Administrator może przekazywać Pana(i) dane osobowe do państw trzecich (poza teren Europejskiego

  Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie

  obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

  7) Pana(i) dane nie będą stanowić podstawy dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji,

  w tym w formie profilowania.

  8) Ma Pan(i) prawo żądania od Administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania,

  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych;

  9) Nadto, ma Pan(i) też prawo wnieść sprzeciw względem dalszego przetwarzania danych.

  10) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do

  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna 47-230 Kędzierzyn-Koźle Strzelecka 5, NIP: 7490002138 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Kędzierzyn-Koźle pow. kędzierzyńsko-kozielski, Opolskie
Opublikowana
Wygasła (16 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.