!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznychw Departamencie Programowani

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 13.07.2022
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Bierze udział w administrowaniu merytorycznym modelami metadanych statystycznych z obszarów: jakość, metodologia badań, prace metodologiczne; uczestniczy w wykonywaniu prac w ramach Systemu Metadanych Statystycznych, w celu zapewnienia jego spójności oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprawiających metodologię i jakość badań statystycznych
 • Realizuje prace związane z opracowywaniem zasad polityki w zakresie jakości statystyki publicznej oraz z pomiarem, oceną oraz monitorowaniem jakości badań statystycznych w tym w przeglądach jakości badań statystycznych w celu doskonalenia jakości badań statystycznych
 • Opracowuje zasady w zakresie ochrony tajemnicy statystycznej i koordynuje ich wdrażanie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu w celu wprowadzenia ich do statystyki publicznej
 • Uczestniczy w pracach związanych z przeglądem partnerskim w celu poprawy jakości badań statystycznych
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń w zakresie metodologii i jakości w celu rozpowszechniania wiedzy w tym zakresie

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w dziedzinie statystyki
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość obsługi programów komputerowych do korzystania z zasobów baz danych

Oferujemy

 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową (dostosowanie wymiaru etatu/indywidualny rozkład czasu pracy)
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Praca hybrydowa - na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego (możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną)
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach o różnorodnej tematyce
 • Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą)
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, bezzwrotne zapomogi finansowe, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i jego bliskich oraz przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych lub do biletów na imprezy kulturalne
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (25 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.