!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznychw Departamencie Rachunków

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 12.07.2022
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Współuczestniczy w opracowaniu rocznych i kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych w celu uzyskania pełnej sekwencji rachunków narodowych.
 • Przeprowadza transmisję tablic zgodnie z Programem Transmisji ESA 2010 oraz sporządza i opiniuje krajowe i międzynarodowe raporty i dokumentację w zakresie rachunków narodowych.
 • Uczestniczy w pracach metodologicznych mających na celu poprawę jakości zestawiania rachunków narodowych zgodnie z ESA 2010.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i wdrażaniu komputerowych metod opracowań związanych z rachunkami narodowymi w celu automatyzacji zestawiania rachunków narodowych.
 • Koordynuje prace w zakresie: rocznych planów szkoleń i oceny ich efektywności; krajowego raportu jakości; materiałów do planu pracy Rady Ministrów; materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu Prezydium Kolegium GUS, Rady Statystyki, Komisji Metodologicznej, Komisji Programowej, Komitetu Redakcyjnego i innych w celu wypełnienia zobowiązań Departamentu Rachunków Narodowych.
 • Bierze udział w opracowaniu programu badań statystycznych statystyki publicznej, programu wieloletniego w zakresie pozostającym w kompetencjach wydziału w celu ich terminowego opracowania.

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość teorii ekonomii i statystyki
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze opracowań analitycznych: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość zasad Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych

Oferujemy

 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową (dostosowanie wymiaru etatu/indywidualny rozkład czasu pracy)
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Praca hybrydowa- na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego (możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną)
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach o różnorodnej tematyce
 • Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą)
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, bezzwrotne zapomogi finansowe, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i jego bliskich oraz przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych lub do biletów na imprezy kulturalne
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (27 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.