!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. programowania, monitorowania i oceny działań w zakresie transplantologii oraz krwio

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 08.07.2022
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Urzędnik

Umowa o pracę

Praca zdalna

Zakres obowiązków

 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;
 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 • Realizuje we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami Ministerstwa Zdrowia zadania związane z projektowaniem, wdrażaniem, realizacją, monitorowaniem i rozliczaniem programów wieloletnich oraz programów polityki zdrowotnej w obszarze transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 • Realizuje zadania programu wieloletniego i programów polityki zdrowotnej w zakresie planowania przeznaczenia środków, projektowania założeń, przygotowywania i prowadzania procedur ko8nkursowych, zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o dofinansowanie, monitorowania wydatkowania oraz rozliczania środków w ramach realizacji umów.
 • Współpracuje w zakresie realizacji zadań z obszaru transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa z: Narodowym Centrum Krwi, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Bankiem Tkanek Oka.
 • Analizuje stopień realizacji programów wieloletnich i programów polityki zdrowotnej, w tym wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
 • Uczestniczy w planowaniu, organizacji i nadzorowaniu realizacji zadań z zakresu pobierania, przechowywania, przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz zastosowania u ludzi tkanek i komórek oraz zadań z zakresu publicznej służby krwi.
 • Opracowuje projekty aktów prawnych oraz prowadzi procedury legislacyjne w zakresie właściwości Wydziału, we współpracy z jednostkami podległymi oraz Departamentem Prawnym.
 • Rozpatruje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań Wydziału.
 • Opracowuje informacje, analizy i sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, w ujęciu merytorycznym i finansowym, dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej i/lub ochronie zdrowia i/lub związane z wdrażaniem/ realizacją/oceną projektów,
 • znajomość realizowanych przez Ministra Zdrowia programów w obszarze transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • znajomość ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
 • znajomość ustawy o publicznej służbie krwi,
 • umiejętność wykorzystania w pracy z pakietu Ms Office,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • myślenie analityczne,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe z zakresu: zdrowia publicznego, prawa, nauk ekonomicznych, finansów publicznych, administracji publicznej
 • doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

Oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Telepraca
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • „trzynaste” wynagrodzenie
 • pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń
 • projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Miejsce pracy
 • Warszawa
 • Praca zdalna
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.