!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Inspektor w Zespole Kruszyw, Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – L

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 08.07.2022
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,

- praca w trudnych warunkach,

- wykonywanie badań laboratoryjnych wymaga wysiłku fizycznego,

- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem

wyjazdów służbowych na terenie kraju,

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- przy pracy możliwy kontakt z: zapyleniem, wysoką temperaturą, hałasem,

- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a

także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów

kontrolnych i pomiarowych,

- w trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach

budynku,

- budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki

pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane dla osób

niepełnosprawnych ruchowo,

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

- podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na

wysokościach, po ruchem i w hałasie,

- w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo

z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

 • wykonuje badania laboratoryjne kruszyw i gruntów oraz terenowe badania geotechniczne, w tym na zadaniach realizowanych z programów rządowych,
 • wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie, w tym na zadaniach związanych z realizacją programów rządowych,
 • analizuje, wspólnie z innymi członkami Zespołu, wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby gruntów do badań laboratoryjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje ( po badaniach) próby laboratoryjne.

Wymagania

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • Kompetencje – wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: średnie z zakresu budownictwa,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • Znajomość normy Zarządzenie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału

Oferujemy

Pracownikom oferujemy:

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Miejsce pracy
 • Kielce
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.