!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Kierownik "BIG STAR LIMITED" Białystok, C.H. Alfa

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 28.07.2022

Kierownik sklepu

Umowa o pracę

Pełny etat

Kierownik/koordynator

"BIG STAR LIMITED” to polska Firma odzieżowa. Obecnie posiada ponad 260 sklepów w kraju i zagranicą, konsekwentnie rozwijając sieć sprzedaży. Przede wszystkim jednak „BIG STAR LIMITED” to ludzie; ambitni, zaangażowani i pełni pasji. To osoby nie bojące się podejmować nowych wyzwań.

Zostań jednym z Nas. Dołącz do Naszego zespołu.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK SKLEPU

Miejsce pracy: Białystok, Alfa

Zakres obowiązków


Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

• organizację oraz nadzorowanie pracy podległego personelu,

• przygotowanie raportów sprzedaży,

• realizację przyjętych planów sprzedaży,

• zapewnienie prawidłowej obsługi klienta zgodnie ze standardami Firmy BIG STAR LIMITED.


Wymagania


Oczekujemy:

• wykształcenia na poziomie min. średnim,

• min. 2-letniego doświadczenia w branży odzieżowej,

• min. półrocznego doświadczenia na stanowisku kierownika sklepu,

• znajomości obsługi kasy fiskalnej oraz kart płatniczych,

• umiejętności zarządzania oraz motywowania personelu.


Oferujemy


Tobie:

• umowę o pracę,

• atrakcyjne wynagrodzenie,

• elastyczne godziny pracy,

• indywidualną ścieżkę rozwoju,

• pracę dla znanej marki,

• zniżki na nasze produkty, dofinansowany pakiet Multisport,

• szkolenia menadżerskie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres rekrutacja@bigstar.pl

Prosimy w temacie e-maila wpisać: KIEROWNIK Białystok Alfa


 • Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIG STAR LIMITED’’ Sp. z o.o.                               z siedzibą w Kaliszu al. Wojska Polskiego 21/21A 62–800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101463. Kapitał Zakładowy: 1 235 688,30 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej 618-00-31-613, numer BDO: 000049716.
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@bigstar.pl lub siedziby Administratora.
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  a)     w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

  b)     w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody                                    na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  c)     w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes                                  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  d)     w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  e)     w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Żądania wskazane w pkt 4 i 5 powyżej można przesłać na adresy wskazane w pkt 2 powyżej.
  4. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie zachodzi niezgodnie z prawem.
  5. W zakresie w jakim do przetwarzania danych dochodzi na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 2 powyżej.
  6. W zakresie wskazanym w pkt 3 lit a)-c) powyżej Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
  7. W zakresie wskazanym w pkt 3 lit. d) powyżej, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
  8. W zakresie wskazanym w pkt 3 lit. e) powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
  9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  11. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym.
  12. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

   

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Big Star 62-800 Kalisz Al. Wojska Polskiego 21/21A, NIP: 6180031613 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Białystok
Opublikowana
Wygasła (21 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.