!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 28.07.2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego instalacji urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Wymagania pożądane od kandydatów:

 • wykształcenie techniczne średnie lub wyższe inżynierskie;
 • posiadanie minimum 3 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa budowlanego;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej.
 • wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Norm i przepisów branżowych;
 • znajomość programów do kosztorysowania, NORMA, lub inne programy
  do kosztorysowania,
 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • przygotowywanie założeń projektowych, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB na potrzeby WAT,
 • prowadzenie nadzorów budowlanych: 
 • - w zakresie robót budowlanych wykonywanych przez wykonawców na zlecenie WAT;
 • - nad dokumentacjami technicznymi (projektowo-kosztorysową i projektowo-wykonawczą)     wykonywanymi  przez wykonawców na zlecenie WAT;
 • - w zakresie usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
 • przygotowywanie korespondencji z wykonawcami w zakresie realizowanych umów na roboty i prace projektowe oraz stwierdzonych wad przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji,
 • udział w pracach komisji przetargowej i wizjach lokalnych, redagowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych dotyczących realizacji robót budowlanych.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny,
  a także ubezpieczenia na życie.

Dodatkowe informacje pod tel.: 

261 837 131 lub email: marcin.gadomski@wat.edu.pl
261 839 260 lub email: krzysztof.sak@wat.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej
lub pozostawienia bez rozstrzygnięcia.

Aplikuj teraz


Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,  na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Pani/a dane będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, a następnie komisyjnie zniszczone.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane przez art. 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm) przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w  dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.