!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. Obsługi Zarządu Warszawa

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 27.07.2022

Specjalista ds. administracji

Umowa o pracę

Specjalista ds. Obsługi Zarządu Warszawa

    

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny i jedna z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. To miejsce dla ludzi, którzy mają pomysły i odwagę biznesową, by wyznaczać nowe standardy bankowości.


Dynamiczny wzrost Alior Banku i zmiany zachodzące na rynku usług bankowych stwarzają wiele możliwości zdobywania ciekawych doświadczeń i wchodzenia w nowe role.

Alior Leasing Sp. z o. o. jest częścią grupy Alior Banku.

W związku z planami rozwoju, Alior Leasing poszukuje kandydatów na stanowisko:

Zakres obowiązków

Oczekujemy od Ciebie:

 • zadaniowości i rzetelności
 • zaangażowania i gotowości do podjęcia pracy w systemie hybrydowym
 • półrocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • mile widziana znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1/B2

Wymagania

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

Wspomaganiu Zarządu w wykonywaniu obowiązków polegającego na:

 • nadzorowaniu procesów, terminowości wykonania zadań powierzonych pracownikom przez Zarząd
 • współpracy z departamentami w Spółce
 • współpracy z Departamentem Obsługi Zarządu AB, w tym organizacji spotkań
 • rozliczaniu kart służbowych, opisywaniu faktur
 • organizacji oraz sporządzaniu notatek z warsztatów Zarządu,
 • organizacji oraz obsłudze spotkań z kontrahentami
 • archiwizacji dokumentacji
 • przygotowywaniu i prowadzeniu prezentacji na potrzeby Zarządu i jego gości
 • pomoc w organizacji posiedzeń Zarządu i prowadzeniu dokumentacji korporacyjnej


Administrowaniu biurem, zapewnienie narzędzi niezbędnych do pracy Zarządu polegającym na:

 • obsłudze korespondencji Zarządowej, nadzorowaniu obiegu dokumentów wpływających do Zarządu
 • obsłudze systemów telemeetingu oraz clickmeetingu, mostu
 • zarządzaniu sprzętem do wideokonferencji
 • zaopatrywaniu w materiały służące do realizacji bieżących zadań DOZ


Prowadzeniu kalendarza spotkań polegającym na:

 • organizacji kalendarzy Zarządu
 • umawianiu spotkań z kontrahentami, pracownikami


Organizowaniu wyjazdów służbowych, spotkań oraz imprez okolicznościowych, polegającym na:

 • zakupie biletów PKP, biletów lotniczych
 • zakupie noclegów, negocjowaniu stawek z hotelami
 • organizacji salek konferencyjnych
 • organizacji imprez świątecznych
 • współpracy z WhyNotTravel
 • współpracy z Arche Krakowska


Przygotowywaniu wniosków do instytucji:

 • KRS
 • GUS

Raportowaniu:

 • umów i uchwał
 • regulacji
 • innych zestawień związanych z bieżącą organizacją pracy

Oferujemy

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet socjalny
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia
 • pracę w systemie hybrydowym (częściowo z biura w Warszawie)
 • Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, innych niż dane wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przesyłanych w ramach niniejszego zgłoszenia dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez ALIOR LEASING SP. Z O.O. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

   

  INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@aliorleasing.pl, poczta: Alior Leasing sp. z o.o. , IOD, ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice.

   

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AL w celach związanych z rekrutacją.

   

  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  1. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
  2. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem AL) oraz
  3. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotycząca danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub rekrutacji przyszłych),

  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Prawnie uzasadnionym interesem AL jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom finansowania.

  AL będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do momentu jej zakończenia.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez AL także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, do momentu jej odwołania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

  Kategorie odbiorców danych: 

  AL może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom, przy współpracy których AL wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.

  Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z AL lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony AL jako administratora danych osobowych.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od AL:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

  Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes AL.

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z AL lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

  Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez AL jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.

Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (11 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.